Skip to main content

Svevia utför PFOS-sanering i Kalmar

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 11:10 CET

– Saneringen kommer utföras med en mobil jordtvätt som tvättar massorna rena från föroreningar. Vi gör allt arbete på plats på den förorenade ytan här i Kalmar vilket blir mycket effektivt på flera sätt genom att både de kostsamma men också miljöbelastande transporterna uteblir. De sanerade massorna lägger vi sedan bara tillbaka på plats när vi är färdiga, berättar Marie Eriksson, specialist på marksanering, Svevia.

Under 10 års tid har brandsläckningsövningar utförts på området med brandskum som innehållit så kallade högfluorerade ämnen. Föroreningen kan inte brytas ner av naturen och sprids främst genom vatten. I larmrapporterna från 2014 uppgavs att drygt 3 miljoner av Sveriges invånare är drabbade av dricksvatten förorenat av högfluorerade ämnen som tidigare förekom i brandsläckningsskum.

– Det var för ungefär två år sedan som vi kunde visa framgångsrika resultat med att sanera PFOS-förorenade jord med vår jordtvätt.

Tidigare fanns enbart tidskrävande och kostsamma metoder för att sanera det redan förorenade vattnet. Med Svevias metod saneras jorden från föroreningarna som på så vis inte förs vidare till vattendrag och vattentäkter.

– Att PFOS är så vattenlösligt är den stora problematiken när det ligger i marken. Men när vi kör massorna genom jordtvätten är den egenskapen till vår fördel.

Det förorenade vattnet som blir resultatet av tvättningen renas sedan i en vattenreningsutrustning som är kopplad till jordtvätten. Provtagning sker under hela saneringsarbetet för att säkerställa att de massor som återanvänds på platsen är rena.

Etablering av ytan pågår och saneringsarbetet påbörjas efter vintern. Kontraktssumma 1,9 miljoner kronor. Uppdragsgivare är Kalmar landsting.


För ytterligare information kontakta

Marie Eriksson, arbetschef på Marksanering, Svevia, tfn; 040-28 83 73


Fakta

PFOS ett ämne som inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner. PFOS är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer. PFOS sprids främst genom vatten och fastläggs inte beständigt i sediment.

PFAS är en grupp perfluorerande och polyfluorerande ämnen som bland annat omfattas av PFOS.

Sedan år 2011 får brandsläckningsskum innehållande PFOS inte längre användas.

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy