Skip to main content

Svevias stabila resultatutveckling fortsätter

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 11:42 CET

Svevias rörelseresultat för årets sista kvartal förbättrades med drygt 80 procent till 76 miljoner kronor. Det resulterade i motsvarande helårsresultat på 265 miljoner kronor (202) och en avkastning på eget kapital på 18,5 procent.

– Det är glädjande att se att de åtgärder som vidtagits de senaste åren fortsätter att ge effekt på Svevias resultat. Vi ser att långsiktigt och uthålligt förbättringsarbete skapar lönsamhet, säger Zdravko Markovski, vd och koncernchef.

Omsättningen totalt för Svevia blev cirka 7 miljarder kronor, vilket är i samma nivå som föregående år. Kassaflödet har stärkts ytterligare under året. Orderingången landade på 6 572 miljoner kronor (6 403) vilket är något högre jämfört med föregående år, orderstocken däremot blev något lägre.

– Vår prioritering av lönsamhet framför omsättning ligger fast. Framöver kommer vi öka fokus på kunderna och på att skapa lönsam tillväxt inom våra kärnverksamheter, avslutar Zdravko Markovski.

För ytterligare information kontakta:

Zdravko Markovski, vd och koncernchef, Svevia, 072-557 51 41
Åsa Neving, Ekonomi- och finanschef, Svevia, 070-529 64 87

Bokslutskommuniké 2015: www.svevia.se

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" ?></em></p>

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy