Skip to main content

Trafiksäkerheten mellan Sävar och Umeå förbättras ytterligare

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 16:22 CEST

Arbetet med att höja trafiksäkerheten på E4 utanför Sävar fortsätter. Vägverket Produktion har fått i uppdrag att fortsätta mitträckesarbetena, nu på sträckan mellan Sävar och Umeå. Entreprenadsumman är drygt 30 miljoner kronor.

– Vi är i slutfasen för en liknande angränsande entreprenad mellan Sävarån och Djäkneboda. Det känns mycket trevligt att få fortsatt förtroende att utföra mitt- och sidoräckesarbetena mellan Sävar och Umeå, säger Stefan Lundström, arbetschef Vägverket Produktion.

Förutom mitt- och sidoräcken på en sträcka om tolv kilometer, omfattar uppdraget vändplatser, ersättningsvägar för markägare, tre mindre broar, samt en gång- och cykelväg hela sträckan.

– Vi börjar med ersättningsvägarna och broarna i månadsskiftet augusti/september. Räckesarbetena kommer vi att utföra nästa år, säger Stefan Lundström.

Arbetet ska vara slutför i september 2008. Beställare är Vägverket Region Nord.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Lundström, 090-17 26 62, 070-547 77 11, arbetschef Vägverket Produktion.

Vägverket Produktion är ett entreprenadföretag som utför och utvecklar byggande och drift av vägar och övrig infrastruktur åt kunder i Sverige.
Vägverket Produktion har 2 350 medarbetare med stark lokal närvaro i hela landet. Årsomsättningen är 6,7 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Borlänge.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy