Skip to main content

Vägarna i Västervik ska skötas av Svevia

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 17:10 CEST

Svevia fortsätter som entreprenör för Trafikverkets kontrakt på vägunderhåll av de statliga vägarna i Västervik. Området omfattar 1168 kilometer väg och 27 kilometer gång- och cykelvägar. Foto: Patrick Trägårdh

Trafikverkets kontrakt för vägunderhållet på de statliga vägarna i Västervik sträcker sig över fyra år och omfattar 1168 kilometer väg och 27 kilometer gång- och cykelvägar.

Svevia som redan idag sköter kontraktet får fortsätta sköta uppdraget. För att vintertid kunna sätta in rätt resurser vid rätt tidpunkt har Svevia jourverksamhet dygnet runt under vintersäsongen.

- Vi plogar, halkbekämpar och forslar bort snö för att göra vägarna säkra och framkomliga. För olika vägar har vi olika krav för när vi ska sätta in resurser, säger Pär Edgren, Svevia

Kraven styrs av Trafikverket. Vägarna bevakas med väderstationer och beredskapshavare som har koll på väglaget.

- Det här är en geografi där det kan komma rejäla snöoväder i kombination med kraftiga vindar. Eftersom vi har skött om det här området i alla år har vi också mycket erfarenhet att luta oss mot när de gäller förutsättningarna i området, vilket är en fördel. Men när det gäller kombinationen väder, nederbörd och trafik kan det alltid uppstå situationer som är svåra att förutse, säger Pär Edgren, Svevia

Under sommarsäsongen ska Svevia sköta löpande vägunderhåll som att till exempel sköta om vägens sidoområden, röjning, dikning, utföra underhållsarbete på skyltar, vägräcken. De utför också förstärkningsåtgärder inklusive beläggning.

Det nya kontraktet startar den första september, sträcker sig över fyra år med möjlighet till ett eller två optionsår och är värt 29 miljoner kronor per år.


För ytterligare information kontakta:

Pär Edgren, arbetschef, Svevia, 010 – 458 19 19

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy