Skip to main content

Vägunderhållet i Kisa utförs av Svevia

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 16:50 CEST

Trafikverkets uppdrag för vägunderhåll i Kisa kommer även i fortsättningen att utföras av Svevia. Foto: Håkan Wike

Trafikverkets uppdrag för vägunderhåll kommer även i fortsättningen att utföras av Svevia på de statliga vägarna i Kisa driftområde.

Uppdraget omfattar vinter- och sommarunderhåll av vägarna, vilket innebär att salta, sanda ploga och forsla bort snö på vintern och göra vägarna säkra och framkomliga.

– Det här är ett område som spänner över hela skalan för olika typer av vägunderhåll som behöver utföras. I den södra delen av området präglas miljön av svensk glesbygd, med vägar som löper genom skogstäckta områden och där gårdarna ligger glest. I norra delen av området snöröjer vi i stadsmiljön i Linköping med allt vad det innebär med logistik, tät trafik och en stor mängd pendlare som ska åka till och från sina arbeten.

En av de riksvägar som är viktig för Linköpings pendlare är riksväg 34 som just nu byggs om och kommer att stå klar under 2018.

- I uppdraget genom Linköping ingår även de gång- och cykelvägar som Trafikverket ansvarar för. Dessa ska sopsalatas, en metod som Linköping var tidigt ute med att anamma.

Sommartid utförs löpande underhåll av vägarna som sopning, hyvling, underhåll av vägens sidoområden, vägskyltar, räcken, viltstängsel, grönyteskötsel och underhållsbeläggning och andra löpande åtgärder som behövs.

Driftområdet omfattar totalt 1220 kilometer väg varav 219 kilometer grusväg. Kontraktet som börjar gälla den första september 2017 är värt 28 miljoner kronor per år.


För ytterligare information kontakta:

 Pär Gustafsson, arbetschef, Svevia, tfn; 036 – 31 21 17

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy