Skip to main content

Vägverket Produktion varslar 140 medarbetare

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 12:00 CEST

Vägverket Produktion har, efter förhandling med arbetstagarorganisationerna, varslat om uppsägning, på grund av arbetsbrist för 140 anställda. Varslet berör 110 tjänstemän och 30 yrkesarbetare.

- Vi har under flera år anpassat vår producerande verksamhet till anläggningsmarknadens skiftande förutsättningar. Overheadorganisationen har inte anpassats i motsvarande grad. Därför har vi nu sett över även denna del, för att klara våra lönsamhetskrav, säger Ulf Book, chef för Vägverket Produktion.

Det nu lagda varslet berör även några av de operativa bygg-, drift- och maskinenheterna.

- Där handlar det mer om en fortlöpande anpassning. Anläggningsmarknaden varierar ganska kraftigt över tiden och över geografin, varför vi kontinuerligt måste följa svängningarna. Ibland kan vi nyrekrytera, ibland måste vi dra ner, säger Ulf Book.

Varslet berör ett femtontal av de orter över landet där Vägverket Produktion finns etablerat. Det exakta antalet berörda på respektive ort är inte klart.

Arbetet med att hitta lösningar för berörd personal, inleds omedelbart.

- Vi kommer att lägga stor möda på att, tillsammans med arbetstagarorganisationerna, hitta lösningar för så många som möjligt, säger Jan Bunner, personalchef i Vägverket Produktion. Ambitionen är givetvis att det verkliga antalet uppsägningar i slutänden ska bli så litet som möjligt.

Kontakt:
Ulf Book, chef Vägverket Produktion 070–524 02 57
Jan Bunner, personalchef Vägverket Produktion 070–319 42 04

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy