Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 140 träffar

Nya sträckor på Kattgattleden byggs av Svevia

Nya sträckor på Kattgattleden byggs av Svevia

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 09:15 CET

Nu ska ytterligare två sträckor på den vackra cykelleden Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg byggas ut. Svevia ska bygga totalt sju kilometer ny gång- och cykelväg förbi samhällena Steninge och Stranninge. Leden genom Steninge går genom typisk västkustmiljö vilket betyder mycket sprängarbeten. Svevia påbörjade sitt arbete under mitten av november och ska vara klara i maj 2018.

Nu ska Svevia sköta om gatorna i Huddinge

Nu ska Svevia sköta om gatorna i Huddinge

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:15 CET

Under de närmaste två åren är det Svevia som ska göra Huddinge kommuns gator säkra och framkomliga. Uppdraget omfattar både snöröjning och halkbekämpning. I stadsdelarna Vårby, Sjödalen, Stuvsta och Gladö Kvarn används sand för halkbekämpning på gator samt gång och cykelvägar. I det som kallas Östra och Västra distriktet som omfattar bussgatorna i Huddinge används salt för halkbekämpning.

Trygga och säkra broar i Västerbotten

Trygga och säkra broar i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 09:02 CET

I Västerbotten finns det 1342 broar på det statliga vägnätet. För att säkerställa trafiksäkerheten och förlänga broarnas livslängd utförs ett långsiktigt och planerat underhållsarbete löpande på broarna. – Under de kommande fem åren kommer vi att utföra 23 stycken planerade brorenoveringar samt löpande underhåll som spolning, rengöring och broinspektioner, säger Per Fahlman, Svevia

Industritomt på Johanneslust ska saneras

Industritomt på Johanneslust ska saneras

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 08:03 CET

På det gamla industriområdet i Malmö är marken förorenad av verksamheter som tillverkning av takpapp och bekämpningsmedel. Så småningom ska kunna byggas bostäder på platsen. Svevia har uppdraget att utföra en schaktsanering och kommer även att ha vattenrening för att säkerställa att de vattensamlingar som bildas i schakterna renas innan det tillåts rinna ut i dagvattnet.

Dokument 1 träff