Skip to main content

Design i fokus på Forskartorget under årets bokmässa

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2015 09:37 CEST

I år kommer besökarna på Bokmässan i Göteborg få möjligheten att lära sig allt om design när bland andra SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Svensk Form, Arkitektur- och designcentrum (ArkDes) och Designfakulteten går samman i en gemensam utställning. Utställningen om design är en del av Forskartorget och syftar till att visa upp en bred bild av vad design och designforskning innebär och kan användas till.

I montern på Bokmässan kommer besökarna bland annat få möjligheten att lyssna på allt från en av världens mest framstående forskare inom social innovation och hållbar design, Ezio Manzini, som berättar om sin nya bok, Design, Where Everybody Designs, till HDK-studenterna Jenny Annebäck och Alina Fri som berättar om sitt tjänstedesignprojekt där de under sommaren tillsammans med medborgare och personal på socialtjänsten i Angered arbetat för att skapa en mer attraktiv och tillgänglig socialtjänst.

- Med den här utställningen vill vi visa att design genom att utgå från människors behov i utvecklingen av produkter och tjänster kan bidra till att lösa många av de samhällsutmaningar vi står för, säger Robin Edman, vd SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

- Samarbete är bästa receptet när man vill förändra och nå ut brett. Därför är vi extra glada att delta med flera aktörer inom det breda designfältet. Svensk Form har sedan starten 1845 både dokumenterat och speglat designutvecklingen, parallellt med att ta sig an aktuella samtidsutmaningar. Massor av spännande material finns tillgängligt på www.designarkiv.se, för samtid och framtid, säger Ewa Kumlin, vd Svensk Form

På Forskartorgets stora scen kommer också ett antal forskare presentera sin forskning inom design, bland annat Katarina Wetter-Edman, lektor Konstfack och fil. dr i design, som berättar om hur designkunskap används för att utveckla samhället och Jon Engström, tekn. dr Linköpings universitet och forskare på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, som berättar om hur patienters berättelser och idéer nedtecknade i dagböcker kan göra vården mer empatisk och kreativ.

Utställningen är en del av initiativet People Powered Future där ca 150 intressenter genom olika aktiviteter arbetar för att visa på hur design kan användas som utvecklingsresurs i samhället genom att inkludera användarna i utvecklingen av produkter eller tjänster.


För mer information eller kontakt med någon av de som deltar i utställningen vänligen kontakta:

Jenny Pedersén, PR- och kommunikationsansvarig SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Telefon: 0700-90 82 92

E-mail: jenny.pedersen@svid.se


Bilaga: Program för designutställningen på Forskartorget

Läs mer om SVID på www.svid.se.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera