Skip to content
SWAROVSKI OPTIK är stolta över att presentera världens första optiska instrument med digital identifiering av djur

Press release -

SWAROVSKI OPTIK är stolta över att presentera världens första optiska instrument med digital identifiering av djur

Den senaste innovationen från SWAROVSKI OPTIK är smart: familjeföretaget från Tyrolen är stolta över att presentera världens första digital guide, den nya dG. Det är den allra första optikenheten för långa avstånd som gör att du kan kombinera observation med automatisk identifiering och dokumentering av djur samt dela information om detta. dG-enheten har en inbyggd kamera och tillsammans med den

”Naturens alla detaljer är fascinerande. Den spännande nya dG-enheten ger dig inte bara unika upplevelser, utan hjälper dig också att identifiera vilka fåglar och däggdjur du ser. Den här digital guide-enheten gör det även enkelt att dela dina observationer med andra likasinnade naturälskare, så att fler och fler inspireras av skönheten i vår värld. Vi vill motivera alla att vistas ute i naturen och utforska vår miljö i all dess mångfald. Detta gör att människor knyter an till naturen så att de verkligen respekterar och uppskattar den”, säger Carina Schiestl-Swarovski, styrelseordförande i SWAROVSKI OPTIK.

Upptäck naturen

Tack vare 8 x förstoring blir det lättare att identifiera fåglar och djur på längre avstånd med dG. Med en enkel knapptryckning överförs dina observationer till dG Mammals- eller Merlin Bird ID-appen för automatisk identifiering. Det djur du sett visas omedelbart på smarttelefonen.

Ta vara på ögonblicket

Med den högkvalitativa optiken kommer du att få uppleva fantastiska ögonblick. Med en knapptryckning kan du fotografera och spara dina observationer på den integrerade kameran med hög upplösning (13 MP). dG är mycket lätt att använda och alla viktiga funktioner kan hanteras via en enda knapp.

Dela med dig av glädjen

En inbyggd Wi-Fi-hotspot gör att flera personer kan följa dina observationer inom en räckvidd på 5 meter. Och självklart kan du dela alla dina foton och videoklipp på sociala medier via telefonen.

Ytterligare information

Mer information om dG (digital guide), bruksanvisningen och en video finns på SWAROVSKI OPTIKs webbplats http://swarovs.ki/dG_video #digitalguide.

Bildmaterial med hög upplösning för produkten och appen kan hämtas på https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=4boZdfmUlayU.

Världen tillhör den som ser det vackra.

Upplev ögonblicket!

SEE THE UNSEEN.

SWAROVSKIOPTIK.COM

SWAROVSKI OPTIK

SWAROVSKI OPTIK har sitt huvudkontor i Absam i Tyrolen och är en del av Swarovski-koncernen. Det österrikiska företaget bildades 1949 och specialiserar sig på utveckling och tillverkning av långdistanskikare med högsta precision på marknadens toppnivå. Företagets kikare, tubkikare, kikarsikten och optroniska instrument är produkter som föredras av användare med höga krav. Företagets framgångar baseras på dess innovativa styrka, produktkvalitet och produkternas funktionella och estetiska utformning. Kärleken till naturen är en betydelsefull del av företagets filosofi och den avspeglas berömvärt i dess miljövänliga produktion och dess långsiktiga engagemang i utvalda naturbevarande projekt. Omsättningen under 2018 var 156,3 miljoner euro (146,3 miljoner euro under 2017) och exportandelen var 91 %. Företaget har omkring 960 anställda.

Information och kontaktuppgifter

Kathrin Puelacher

Manager PR & Internal Communication

Daniel-Swarovski-Strasse 70

6067 Absam, Österrike

Tfn. +43 (0) 5223 / 511 6367

Mobil: +43 (0) 664 / 625 58 68

kathrin.puelacher@swarovskioptik.com

SWAROVSKIOPTIK.COM

Fredrik Jonsson

VD / CEO Nordic

Arenavägen 27

121 77 Stockholm, Sverige

Mobil: +46 (0) 735 10 60 22

fredrik.jonsson@swarovskioptik.com

SWAROVSKIOPTIK.COM

Subjects

Tags


Svenska:

SWAROVSKI OPTIK har sitt huvudkontor i Absam i Tyrolen och är en del av Swarovski-koncernen. Det österrikiska företaget bildades 1949 och specialiserar sig på utveckling och tillverkning av långdistanskikare med högsta precision på marknadens toppnivå. Företagets kikare, tubkikare, kikarsikten och optroniska instrument är produkter som föredras av användare med höga krav. Företagets framgångar baseras på dess innovativa styrka, produktkvalitet och produkternas funktionella och estetiska utformning. Kärleken till naturen är en betydelsefull del av företagets filosofi och den avspeglas berömvärt i dess miljövänliga produktion och dess långsiktiga engagemang i utvalda naturbevarande projekt. Omsättningen under 2018 var 156,3 miljoner euro (146,3 miljoner euro under 2017) och exportandelen var 91 %. Företaget har omkring 960 anställda.

Dansk:

SWAROVSKI OPTIK, med hovedsæde i Absam, Tyrol, er en del af Swarovski-koncernen. Den østrigske virksomhed, der blev stiftet i 1949, specialiserer sig i udvikling og fremstilling af optiske instrumenter med lang rækkevidde, der yder den største præcision på markedssegmentet for førsteklasses produkter. Kikkerterne, teleskoperne, riffelsigterne og de optroniske apparater er krævende brugeres foretrukne valg. Virksomhedens succes er baseret på den innovative styrke, produkternes kvalitet og iboende værdi samt deres funktionelle og æstetiske design. Påskønnelse af naturen er en væsentlig del af virksomhedens filosofi og afspejles smukt i dens miljøvenlige produktion og langsigtede engagement i udvalgte naturbevaringsprojekter. Omsætningen var på 156,3 millioner euro i 2018 (2017: 146,3 millioner euro), og eksportandelen var 91 %. Virksomheden har omkring 960 ansatte.

Norsk:

SWAROVSKI OPTIK, med hovedkontor i Absam, Tyrol, er del av Swarovski-gruppen. Det østerrikske selskapet ble etablert i 1949, og spesialiserer seg innen utvikling og produksjon av optiske høypresisjonsinstrumenter for lang avstand i det øverste markedssegmentet. Kikkertene, teleskopene, kikkertsiktene og de optroniske instrumentene er høyt ettertraktet blant krevende brukere. Selskapet har oppnådd stor suksess takket være innovativ styrke, produktenes kvalitet og iboende verdi samt deres funksjonelle og estetiske design. Vern om miljøet og naturen er en viktig del av selskapets filosofi, og gjenspeiles i den miljøvennlige produksjonen og selskapets langsiktige forpliktelse overfor utvalgte naturvernprosjekter. Omsetningen i 2018 var 156,3 millioner euro (2017: 146,3 millioner euro) og eksportandelen er 91 %. Selskapet har rundt 960 ansatte.

Suomalainen:

SWAROVSKI OPTIK, jonka pääkonttori sijaitsee Absamissa, Tirolissa, on osa Swarovski-yritysryhmää. Vuonna 1949 perustetun itävaltalaisen yrityksen erikoisaluetta on kauaskantavien ja huipputarkkojen optisten laitteiden kehitys ja valmistus markkinoiden ylimpään segmenttiin. Yrityksen valmistamat kiikarit, kaukoputket, kiikaritähtäimet ja optroniikkalaitteet ovat vaativien käyttäjien valinta. Yhtiön menestys perustuu sen innovaatiokykyyn, tuotteiden laatuun ja todelliseen arvoon sekä niiden toimivaan ja kauniiseen muotoiluun. Luonnon arvostus on olennainen osa yhtiön filosofiaa, ja se heijastuu esimerkillisesti yhtiön ympäristöä säästävässä tuotannossa ja pitkäaikaisessa sitoutumisessa valikoituihin luonnonsuojeluprojekteihin. Yhtiön liikevaihto oli 156,3 miljoonaa euroa vuonna 2018 (2017: 146,3 miljoonaa euroa) ja vientisuhde 91 %. Yhtiöllä on noin 960 työntekijää.

English:

SWAROVSKI OPTIK, headquartered in Absam, Tyrol, is part of the Swarovski group of companies. Founded in 1949, the Austrian company specializes in the development and manufacturing of long-range optical instruments of the highest precision in the premium segment of the market. The binoculars, spotting scopes, rifle scopes, and optronic instruments are products of choice for demanding users. The company’s success is based on its innovative strength, the quality and intrinsic value of its products, and their functional and esthetic design. The appreciation of nature is an essential part of its company philosophy and is reflected commendably in its environment-friendly production and its long-term commitment to selected nature conservation projects. The turnover in 2018 was 156.3 million euros (2018: 146.3 million euros), with an export ratio of 91%. The company has around 960 employees.