Skip to main content

Swebus Express först med Bra Miljöval på alla expressresor

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2009 07:00 CET

Swebus Express är det första bussbolaget som får rätt att miljömärka samtliga sina expressresor. För att få Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval krävs bland annat låg klimatpåverkan och låga utsläpp per personkilometer. Men många svenskar ser ännu inte bussen som ett färdsätt med låg miljöpåverkan.

Sedan 2003 har Swebus Express arbetat för att minska utsläppen och göra resorna mer miljöeffektiva. Och den 1 mars i år gav arbetet utdelning. Som första bussbolag i Sverige får nu Swebus Express märka samtliga expressresor med Naturskyddsföreningens märke Bra Miljöval. Samtidigt är det många svenskar som felaktigt har en bild av bussresor som något miljömässigt negativt.

- Vår senaste marknadsundersökning visar på att 22 procent av svenskarna anser att bussresor är dåliga miljömässigt medan bara 14 procent vet om att bussen är ett bra val för att resa med låg miljöpåverkan, säger Jessica Nygren, miljöchef på Swebus Express. Med Bra Miljöval blir det tydligt för våra resenärer att de kan fortsätta resa med oss utan att ha dåligt samvete för miljön.

- Vi hoppas även att märkningen ska hjälpa oss att göra bussen till ett valbart alternativ för de som kanske aldrig ens överväger att resa med oss, säger Jessica Nygren. Vi vet ju att många resenärer vill ta hänsyn till miljön när de väljer mellan att ta bilen, flyget, tåget eller bussen.

Över tid kommer Naturskyddsföreningen att skärpa sina krav och kriterier ytterligare. Swebus Express arbetar dock aktivt med miljöfrågorna, bland annat med att få fram den mest miljöeffektiva tekniken till sina bussar.

- Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att leva upp till de krav som Naturskyddsföreningen ställer och för att minska vår miljöpåverkan ytterligare, säger Jessica Nygren. Ett exempel är att vi precis har beställt femton nya bussar som alla testats och optimerats för just den typen av körning som gäller för expressbussar.

Märkningen började gälla från och med den 1 mars och gäller samtliga Swebus Express expressresor. Naturskyddsföreningen ställer olika krav utifrån vilken typ av produkt som märks. Swebus Express expressresor är märkta enligt kriterierna för persontransporter och företaget är det första inom bussbranschen som har licens för samtliga sina expressresor. Persontransporter märkta med Bra Miljöval innebär energieffektiva resor, en låg klimatpåverkan och låga utsläpp av kväveoxider och kolväten per personkilometer.

Fakta om Swebus Express miljöarbete
Det är många delar som ingår i företagets långsiktiga arbete med att sänka bränsleförbrukningen per passagerare:

- Aktiv utveckling av bussteknik: äldre och törstigare bussar fasas ut och ersätts av modernare teknik, speciellt framtagen i samarbete med bussleverantörerna för att passa expressbussars körstil.

- Smartare bokningssystem: med ett nytt onlinesystem undviker Swebus Express att köra med halvtomma bussar. Jämfört med januari 2008 finns det i genomsnitt sex färre tomma platser per buss.

- Miljöoptimerade tidtabeller: turer planeras förutom efter när resenärerna vill åka, även medhänsyn till rådande trafiksituation så att köande och tomgångskörning ska minimeras.

- Mjukare körstil ger lägre förbrukning: förarna utbildas på lokal nivå och frågan synliggörs internt, ofta på initiativ av förarna själva.

För mer information, kontakta:
Jessica Nygren, miljöchef Swebus Express, tel: 0701 - 87 11 51, jessica.nygren@swebusexpress.se

Ingvar Ryggesjö, pressansvarig Swebus Express, tel 0701- 87 11 33, ingvar.ryggesjo@swebusexpress.se,

Swebus Express pressjour: 0701-87 12 00


Om Bra Miljöval
Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen står bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Märkningen är den enda där kraven utformas helt av en oberoende natur- och miljöorganisation. För att en produkt ska få bära märket Bra Miljöval måste företaget leva upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier. Kraven skärps efterhand och produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

Läs mer på www.bramiljoval.se

Om Swebus Express AB
Swebus Express AB är marknadsledande på expressbusstrafik i Sverige och har över två miljoner passagerare per år på 10 000 avgångar per vecka. Företaget har hållplatser på cirka 150 orter från Mora och Oslo i norr till Skåne och Köpenhamn i söder. Swebus Express är ett privat företag som omsätter omkring 350 MSEK och ingår i Concordia Bus, Nordens ledande bussföretag. Läs mer på www.swebusexpress.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera