Upuhgxfswbklcpmwnmfm

10 år och 100 designdialoger – Sweco ger ut bok om designdrivna dialoger

Nyheter   •   Okt 18, 2017 13:11 CEST

Efter tio år och 100 genomdrivna designdialoger ger nu Sweco tillsammans med Chalmers ut boken ”Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad”. Boken beskriver i både teori och konkreta exempel hur man kan jobba med en dialogbaserad arbetsmetodik.

Mb7c3pronfjj8o7is9xu

Sweco undersöker miljö- och samhällseffekter av vattenkraft i Bhutan

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 09:00 CEST

Sweco anlitas av Världsbanken för att undersöka hållbarheten och miljöpåverkan av vattenkraft i Bhutan. Uppdraget är ett led i att stödja den strategiska planeringen för landets fortsatta utbyggnad av vattenkraft och omfattar att studera vilka effekter planerad vattenkraft kan komma att få på miljö, invånare och samhälle.

Oqiickwswbmoucmkhcv7

Byggstart för Göteborg Landvetter Airport

Nyheter   •   Okt 13, 2017 14:30 CEST

Sweco har arbetat med flera projekt inom ramen för utvecklingen av Swedavia Landvetter Airport. I fredags togs första spadtaget till Terminalexpansion Söder, som är den största tillbyggnaden sedan flygplatsen byggdes 1977.

L4f0yt4mgrmob2oaycpm

Framtidens arkitektur skapas av våra barn

Nyheter   •   Okt 03, 2017 15:00 CEST

Vad är arkitektur och hur ska vi bo i framtiden? När arkitekter på Sweco träffar skolbarn i Gävle, uppstår både inspiration och nya infallsvinklar i yrket som arkitekt. Under workshops arbetar arkitekter och barn tillsammans kring både riktiga och fiktiva uppdrag.

Ugfpi7zf3eipxmgbngm7

Stenpiren resecentrum nominerat till Sienapriset

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 08:23 CEST

Stenpiren resecentrum i Göteborg är nominerat till 2017 års Sienapris, Sveriges mest prestigefulla utmärkelse inom landskapsarkitektur. Bakom resecentret står arkitekter och landskapsarkitekter på Sweco.

Media no image

​Tre nya förskolor i Skövde med designdialogen som grund

Nyheter   •   Sep 28, 2017 15:31 CEST

Skövde gör just nu en historiskt stor satsning på förskolor och skolor och kommer att uppföra tre nya förskolor med Sweco som arkitekter och processledare. Konceptet för skolorna kommer att drivas genom en designdialog som startar under hösten.

Avtalet är ett strategiskt partneringavtal med Asplunds Bygg i Mellansverige AB där Sweco valts som arkitekt. Det första uppdraget är förskolan Dalvägen som blir en förlaga och typskola för ytterligare två förskolor. Arbetet kommer att påbörjas till hösten i form av en designdialog, en process som Sweco använder i många uppdrag med positivt resultat.

– För ett bra och riktigt hållbart resultat använder vi oss av designdialoger i vårt arbete. Vår erfarenhet av designdialogprocesser slår mycket väl ut när vi arbetar med skolor. Vi har många fina resultat där dialoger legat till grund för lyckade skolprojekt, säger Charlotta Andersson, ansvarig arkitekt på Sweco.

De nya förskolorna i Skövde ska möta upp dagens stora behov men även kunna anpassas efter ändrade omständigheter i framtiden. Den nya läroplanen 2018 och Boverkets riktlinjer om minskade barngrupper är också viktiga förutsättningar. 

– Vi vill att förskolan ska kunna anpassas efter den storlek som efterfrågas. På detta sätt kan vi spara både tid och pengar i såväl projektering som produktion av kommande förskolor. Designdialogen med Sweco är en viktig del i vårt programarbete för att hjälpa oss att omsätta verksamhetens behov till väl fungerande lokaler, säger Anna Hedblom, projektledare på Skövde kommun.

För mer information, kontakta:
Charlotta Andersson, arkitekt Sweco, charlotta.e.andersson@sweco.se, tfn 054-776 40 07

Skövde gör just nu en historiskt stor satsning på förskolor och skolor och kommer att uppföra tre nya förskolor med Sweco som arkitekt och processledare. Konceptet kommer att drivas genom en designdialog som startar under hösten.

Läs vidare »
Media no image

Älmhult - Årets Tillväxtkommun 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 08:27 CEST

I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större tillväxtregionerna och gör att Älmhult tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2017.

– Genom ett målmedvetet strategiskt tillväxtarbete strävar kommunen och näringslivet hela tiden för att tillsammans skapa möjligheter för alla som bor och verkar här, säger Eva Ballovarre (S), kommunstyrelsens ordförande i Älmhult.

För tjugonde året i rad utser Arena för Tillväxt och Sweco Årets Tillväxtkommun. Priset synliggör kommuner som aktivt skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.

Priset delas ut den 14 oktober kl. 13 i Älmhults centrum.

– Det är extra roligt att få ge priset till en kommun utanför de större tillväxtregionerna. Älmhult utmärker sig med sitt målmedvetna tillväxtarbete, sin öppenhet och kreativitet. Älmhult tar också en aktiv roll i det regionala utvecklingsarbetet och är ett gott exempel på en kommun som genom en tydlig riktning och strategi skapat såväl stark tillväxt som hållbar samhällsutveckling, säger, Katrien Vanhaverbeke, chef för Arena för Tillväxt.

–I en region präglad av tillverkning sticker Älmhult ut med ett starkt näringsliv inom tjänsteproduktion samt kulturella och kreativa näringar. Kommunen präglas också tydligt
av en internationell atmosfär, säger Mats Hermansson, vd för Swecos samhällsanalytiker.

Arena för Tillväxt
Arena för Tillväxt är en oberoende plattform för lokalt och regionalt tillväxtarbete som ägs av ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting.

För ytterligare information, kontakta:

Katrien Vanhaverbeke, Chef Arena för Tillväxt, katrien.vanhaverbeke@skl.se tfn 076-797 89 54
Mats Hermansson, vd Sweco Society, mats.hermansson@sweco.se tfn 08-695 65 65
Eva Ballovarre, Kommunstyrelsens ordförande, eva-marie.ballovarre@almhult.se, tfn 070-303 59 70
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggstrom@sweco.se, tfn 070-234 03 66

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större tillväxtregionerna och gör att Älmhult tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2017.

Läs vidare »
Media no image

Sweco deltar i stort projekt som kartlägger okända miljögifter

Nyheter   •   Sep 21, 2017 14:31 CEST

Det används allt fler kemikalier på grund av ökad befolkningsmängd och den årliga kemikalieproduktionen uppgår till flera hundra miljoner ton. Några ämnen är direkt skadliga för människan och det finns fortfarande många ämnen som har okända effekter på vår hälsa. Sweco är med i ett projekt med syfte att skapa en giftfri miljö enligt de svenska miljömålen.

Tillsammans med Örebro universitet, KK-stiftelsen och nio andra företag undersöker Sweco vad det är som gör ämnen giftiga och hur de påverkar människor. Projektet är en viktig pusselbit för att identifiera okända miljögifter.

– Det är en utmaning att kartlägga vilka ämnen som når ut i miljön på grund av det höga antal kemikalier som är i omlopp. Ämnen kan omvandlas i naturen och i vissa fall bilda ämnen som är ännu giftigare och mer motståndskraftig mot nedbrytning, säger Susanne Keiter, miljökonsult på Sweco.

Med hjälp av dagens tekniska analysinstrument går det att mäta en mängd miljögifter, problemet är dock att endast dessa ämnen identifieras och många övriga miljögifter förblir okända. Detta kan undvikas genom nya metoder.

– Med hjälp av nya analysmetoder som baseras på ämnenas biologiska effekter snarare än deras förekomst kan vi söka efter okända miljögifter både på land och i vattendrag och därefter studera deras beteende i miljön och deras toxikologiska effekter på celler. På så vis kan vi få mer kunskap om långtidseffekter för både människor och djur, säger Susanne Keiter.

Swecos miljökonsulter ska under tre år bidra med miljöprover och expertis till projektet.

– Sweco väljer att årligen bidra med kunskap i ett antal teknikutvecklingsprojekt som hjälper samhället i en mer hållbar riktning. Det här projektet är en mycket stor satsning inom kemiskt/biologiskt utredningsarbete med syfte att bidra till en bättre hantering av kemikalier, säger Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljökonsulter.

Om projektet
Samarbete mellan Örebro universitet och 10 företag inom näringslivet, inklusive Sweco. Några av de övriga företagen som medverkar är Golder, Niras, Liljemarks Consulting, Jordnära Miljökonsult, Ragn-Sells och Swedavia.

Läs mer om projektet här.

För mer information, kontakta:

Susanne Keiter, susanne.keiter@sweco.se, 019-168403

Det används allt fler kemikalier på grund av ökad befolkningsmängd och den årliga kemikalieproduktionen uppgår till flera hundra miljoner ton. Några ämnen är direkt skadliga för människan och det finns fortfarande många ämnen som har okända effekter på vår hälsa. Sweco är med i ett projekt med syfte att skapa en giftfri miljö enligt de svenska miljömålen.

Läs vidare »
Media no image

Nytt uppdrag: byggkonstruktionsuppdrag för Kungliga Operan

Nyheter   •   Sep 14, 2017 11:07 CEST

Sweco anlitas av Statens fastighetsverk i samband med att Kungliga Operan ska moderniseras. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och uppdraget omfattar bland annat renovering samt utformning av nya lokaler.

– Kungliga Operan är en kulturbärare och ett landmärke i Stockholm med ett stort historiskt värde. Vi är glada att kunna bidra med engagemang och expertis för att modernisera och rusta operan inför framtiden, säger Åsa Bergman, affärsområdeschef, Sweco Sverige.

Läs fullständiga pressmeddelandet här.

Sweco anlitas av Statens fastighetsverk i samband med att Kungliga Operan ska moderniseras. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och uppdraget omfattar bland annat renovering samt utformning av nya lokaler.

Läs vidare »
Gwfiwbbwebhkmqauubqm

Nu invigs Rinkebyterrassen

Nyheter   •   Sep 14, 2017 08:33 CEST

Den 15-16 september invigs Rinkebyterrassen, utanför Stockholm, som landskapsarkitekter på Sweco Architects har utformat. Terrassen är placerad på överdäckningen av motorvägen som tidigare skilde Rinkeby från Kista.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig Sweco Sverige
  • hanneya.pehaegsmgstrspoxomdc@sweco.sbde
  • 0702340366

Om Sweco Sverige

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. www.sweco.se

Adress

  • Sweco Sverige
  • Gjörwellsgatan 22
  • 100 26 Stockholm
  • Vår hemsida