Gn3vwc9xky7mbdqsacj5

Sweco utreder hur Göteborg kan förbereda för autonoma fordon

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 10:17 CET

Hur skulle centrala Göteborg se ut om stadskärnan anpassades för fordon som körs helt eller delvis automatiskt? Detta utreder Sweco på uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Resultatet blir underlag till en översiktsplan som beskriver olika scenarier för hur staden kan utformas om autonoma fordon och transportsystem får stort genomslag i samhället.

Ihyj9teaj3ad5h3gzskf

Stenpiren resecentrum – vinnare av årets Sienapris

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 09:26 CET

Sienapriset, Sveriges mest prestigefulla utmärkelse inom landskapsarkitektur, har tilldelats Swecos landskapsarkitekter för Stenpiren resecentrum vid Skeppsbron i centrala Göteborg. En komplex situation har fått ett självklart och enkelt svar och är genomförd ner i minsta detalj, säger juryn i sin motivering.

Qh5yltnkjzf4zazqzdyh

Stenpiren resecentrum kan bli årets bästa byggnad i Göteborg

Nyheter   •   Nov 22, 2017 08:25 CET

Stenpiren resecentrum är nominerat till utmärkelsen Årets bästa byggnad i Göteborg. Det lokala priset delas ut årligen ur Per och Almas fond. Bakom resecentret står arkitekter och landskapsarkitekter på Sweco.

Kvzeekqi8cbb8g9rppcd

Åtgärder för effektivare energiförbrukning i Ukraina ska ge bättre miljö

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 09:39 CET

Sweco har fått uppdrag av NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation, att undersöka åtgärder för att uppnå en effektivare energiförbrukning i 14 ukrainska städer. Syftet är att minska städernas utgifter för energi, minska miljöpåverkan och förbättra förhållandena för lokalbefolkningen i landet.

Xgpicv4cbsldgdarkkey

Swecos arkitekter tar hem tung vinst på World Architecture Festival

Nyheter   •   Nov 17, 2017 13:15 CET

I hård internationell konkurrens tog kulturhuset Kulturkorgen i Göteborg hem vinsten i sin kategori på World Architecture Festival (WAF) i Berlin. Även Swecos projekt Ge mig era trötta uppmärksammandes under dagarna då det tilldelades hedersomnämnande.

Ay1hwfxhe25iudw43ku9

Sweco och Bonava i framkant med molnbaserad plattform

Nyheter   •   Nov 13, 2017 13:54 CET

Genom att skapa en ny molnbaserad BIM-plattform för sin verksamhet tar Bonava, med hjälp av Swecos expertis, ett stort kliv fram inom digitaliseringen av byggbranschen. Nu presenterar Michael Thydell, BIM-strateg och affärsutvecklare på Sweco, och Patrik Lindvall, VDC-ansvarig på Bonava, det innovativa projektet på den internationellt uppmärksammade konferensen Autodesk University i Las Vegas.

Media no image

Sweco moderniserar Sala lasarett

Nyheter   •   Nov 10, 2017 13:52 CET

Sweco har tilldelats uppdraget för om- och tillbyggnad av Sala lasarett. Sjukhuset kommer ge plats åt nya medicinska mottagningar, en vårdavdelning samt rehabilitering. Förbättrad tillgänglighet, ökad orienterbarhet samt energieffektivare lösningar blir några av effekterna.

Det är på uppdrag av Region Västmanland som Swecos arkitekter och installationskonsulter har fått uppdraget att modernisera sjukhuset i Sala. Flera byggnader kommer att tas bort och ersättas med en ny som sammanlänkas med huvudbyggnaden. Swecos uppdrag innebär programarbete, gestaltning, modellering samt systemlösningar.

– Sjukhus är komplexa projekt, där verksamheter med olika fokus och behov ska samordnas. Det är viktigt med en genomtänkt och vacker arkitektur som både understödjer god logistik och gynnar patienter, verksamhet och personal. Att mötas av en varm och harmonisk arkitektur är extra viktigt i vården, säger Swecos arkitekt Linda Tholence.

Sjukhuset kommer ge plats åt flera nya medicinska mottagningar, en vårdavdelning, bårhus samt rehabilitering med bassäng och hälsocenter. Moderniseringen av området kommer innebära förbättrad tillgänglighet och orienterbarhet för patienter, besökare och personal.

Visionen är att skapa en modern och trivsam arbetsplats med välfungerande logistiska flöden, där patienters och anhörigas välbefinnande är i fokus. För att på ett tydligt sätt visualisera sina idéer och för att involvera personal och kunden i ett tidigt skede kommer man att använda sig av VR-teknik. På så sätt skapas en gemensam bild av hur projektet kommer att bli.

Miljökraven är höga med energieffektiva lösningar och integrerade solceller. Totalt omfattar projektet 19 000 kvadratmeter varav 8600 kvadratmeter utgör nybyggnation.

– Det framarbetade förslaget ska säkerställa att beställarens verksamhet erbjuder ändamålsenliga och robusta lokaler med en god tillgänglighet, säkerhet och kvalitet för länets invånare, stimulerande och säker arbetsmiljö för medarbetarna och ett effektivt nyttjande av tillgängliga resurser. Projektet kommer att genomföras med samarbetsformen partnering, där beställaren påbörjar samarbetet med partneringentreprenören i ett tidigt skede, för att i så stor mån som möjligt dra nytta av de i projektet valda deltagarnas samlade erfarenheter och kunskaper, säger Regionfastigheters projektledare Jan Simonsson.

Det nya sjukhusområdet beräknas stå klart 2021.


För mer information kontakta
Linda Tholence, arkitekt på Sweco, linda.tholence@sweco.se , tfn. 021 495 41 17

Sweco har tilldelats uppdraget för om- och tillbyggnad av Sala lasarett. Sjukhuset kommer ge plats åt nya medicinska mottagningar, en vårdavdelning samt rehabilitering. Förbättrad tillgänglighet, ökad orienterbarhet samt energieffektivare lösningar blir några av effekterna.

Läs vidare »
Yelhlej4tpucqlek8m1x

Satsning på marknad och affärsutveckling stärker Swecos arkitektverksamhet

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 15:06 CET

Marknaden och kunderna utvecklas idag allt snabbare. Det är därför nödvändigt att arbeta med en tydligare strategisk linje för att möta upp branschen, säger Jan Mattsson, vd för Sweco Architects. Daan Cedergren, tidigare regionchef i Stockholm, har därför utsetts till en ny tjänst som affärsutvecklingschef för arkitektverksamheten.

Kmliumsllcegtxoesxxw

Swecos visionsstudie vinner arkitekturpris

Nyheter   •   Okt 23, 2017 10:26 CEST

Visionsstudien Ge mig era trötta, där Malmö och Köpenhamn slås samman till en stad, har tilldelats arkitekturpriset WAFX Prize av World Architecture Festival. Det internationella priset syftar till att uppmärksamma projekt som identifierar framtida utmaningar inom arkitektur.

Upuhgxfswbklcpmwnmfm

10 år och 100 designdialoger – Sweco ger ut bok om designdrivna dialoger

Nyheter   •   Okt 18, 2017 13:11 CEST

Efter tio år och 100 genomdrivna designdialoger ger nu Sweco tillsammans med Chalmers ut boken ”Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad”. Boken beskriver i både teori och konkreta exempel hur man kan jobba med en dialogbaserad arbetsmetodik.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig Sweco Sverige
  • hanna.haeggstrom@sweco.se
  • 0702340366

Om Sweco Sverige

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. www.sweco.se

Adress

  • Sweco Sverige
  • Gjörwellsgatan 22
  • 100 26 Stockholm
  • Vår hemsida