Storsatsning på elnätet i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 08:00 CEST

Stockholmsregionen växer och därmed växer också behovet av el. För att möta den ökade befolkningstillväxten planerar Vattenfall att höja spänningen i delar av regionnätet. Sweco har fått uppdraget att genomföra förstudier för att utreda hur berörda kraftledningar och stationer kan byggas om i Stockholm.

Airdome skyddar Nordichallen mot snön

Nyheter   •   Sep 12, 2018 11:02 CEST

Sweco har varit generalkonsult för framtagandet av en lösning för att åtgärda snölastproblematiken på fotbolls- och eventarenan Nordichallen i Sundsvall. Nu har en nio meter hög airdome byggts på taket för att ta hand om de tunga snömassorna.

Rätt analys i rätt skede – Sweco tar fram strategisk analysmetod för stadsutveckling

Nyheter   •   Sep 11, 2018 10:52 CEST

I samarbete med VärmdöBostäder har planeringsarkitekter på Sweco tagit fram en analysmetod för en effektivare planprocess. Genom metoden kan välmotiverade beslut tas för vilken mark som bäst lämpar sig att utveckla.

Många anställningar för nyanlända i jobbpraktik

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 08:00 CEST

Sweco gick under 2015 med i initiativet ”Sverige tillsammans” för att erbjuda arbetstillfällen för minst 100 nyanlända. Efter tre års tid har nästan 40 procent fått anställning.

Stenbrott blir 750 klimatsmarta bostäder

Nyheter   •   Aug 29, 2018 13:43 CEST

Det nya bostadsområdet Wendelstrand i Härryda kommun kännetecknas av sin innovativa arkitektur i trä och vackra strandläge. Next Step Group utvecklar tillsammans med Snöhetta, oss på Sweco, Radar och Semrén & Månsson en helt ny hållbar stadsdel nästan uteslutande byggd i trä. 

Stadsdelen Wendelstrand uppförs på ett gammalt stenbrott där ett sår i landskapet ska läkas och naturen återskapas. Området kommer att bestå av flerbostadshus och radhus nästan uteslutande byggt i trä. Projektet och detaljplanen drivs av byggherren och Swecos roll i projektet är att vara rådgivare i arbetet med detaljplanen, som möjliggör den stora omvandlingen från ett stenbrott till en attraktiv och hållbar stadsdel.

– Jag är glad att vi kan bistå Next Step med rådgivning inom de allra flesta områden i denna byggherredrivna detaljplan. Det tyder på att de är trygga i att vi levererar den kvalitet som krävs när de skall stå för alla de delar i planarbetet som kommunen normalt utför. Vår styrka är att vi kan leverera spetskompetens inom många olika områden i samma uppdrag och vi har stor erfarenhet av att utveckla nya hållbara stadsdelar tillsammans med våra kunder, säger Björn Carlsson, uppdragsledare för Swecos engagemang i projektet.

Sweco bistår byggherren och detaljplanearbetet med rådgivning och utredningar inom områdena trafik, gata, risk, buller, luft och lukt, naturvärden, VA och dagvatten samt byggnadskonstruktion. Arbetet har genomgående skett i tät samverkan med byggherren, kommunen och de olika arkitekterna.

Läs mer om projektet på www.wendelstrand.se.

För mer information, kontakta:
Björn Carlsson, uppdragsledare Sweco, 031 62 80 20, bjorn.carlsson@sweco.se

Det nya bostadsområdet Wendelstrand i Härryda kommun kännetecknas av sin innovativa arkitektur i trä och vackra strandläge. Next Step Group utvecklar tillsammans med Snöhetta, oss på Sweco, Radar och Semrén & Månsson en helt ny hållbar stadsdel nästan uteslutande byggd i trä.

Läs vidare »

Ljud- och luftföroreningar utgör ett allt större problem

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 08:16 CEST

75 miljoner EU-invånare är utsatta för trafikbuller, vilket orsakar uppskattningsvis 10 000 förtida dödsfall varje år. Räknar man in luftföroreningar kan ytterligare omkring en halv miljon förtida dödsfall inom Europa läggas till.

Uppsala – Årets tillväxtkommun 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 11:15 CEST

Uppsala är en kommun som kombinerar stad och land, traditionsrik universitetsstad och näringsliv, nybyggare och inpendlare. Visionär samhällsplanering, nära medborgardialog samt strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete ger en hållbar utveckling. Det är en dynamisk kommun som präglas av utveckling och höga ambitioner och tilldelas därför utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2018.

Stenpiren Resecentrum i Göteborg erhåller pris som Årets Stadsbyggnadsprojekt

Nyheter   •   Jun 29, 2018 15:43 CEST

Priset som delas ut av föreningen Sveriges Stadsbyggare, går i år till Swecos projekt Stenpiren Resecentrum i Göteborg. Resecentrumet har fått stor uppmärksamhet sedan det blev färdigställt och har erhållit flera utmärkelser.

Sweco tar fram vision för framtidens cykel- och mopedsystem

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 12:58 CEST

Hur kan framtidens cykel- och mopedsystem se ut? På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting ska Sweco ta fram en vision för hur framtidens cykel- och mopedsystem kan se ut för att möta nya behov när fler använder cyklar, mopeder och hybrider däremellan. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att få fler att cykla.

Sweco öppnar för dialog om framtidens samhällen i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:00 CEST

Hur skapar vi en säker men också öppen och tillgänglig stad? Hur kan vatten och avlopp framtidssäkras i alla kommuner? Är bevarande av kulturvärden en förutsättning för cirkulär ekonomi? Det är frågor som behandlas på några av Swecos seminarier under valårets politikervecka i Visby.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig Sweco Sverige
  • hadonndpa.azhayleguugsestryoomiu@skfwengcoan.sbeebj
  • 0702340366

Om Sweco Sverige

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. www.sweco.se

Adress

  • Sweco Sverige
  • Gjörwellsgatan 22
  • 100 26 Stockholm
  • Vår hemsida