Skip to main content

Taggar

Arkitektur

Byggkonstruktion

Energi

IT för samhällsutveckling

Industri

Infrastruktur

Installation

Urban Insight

Vatten och miljö

Samhällsanalys

Projektledning

Tag / Arkitektur

Snart invigs hotell Blique i Stockholm i kvarter från 30-talet

Snart invigs hotell Blique i Stockholm i kvarter från 30-talet

Nyheter   •   Apr 17, 2019 11:20 CEST

Det tidigare kontorshuset kvarteret Blästern 14 i centrala Stockholm har omvandlats till ett modernt hotell med en välkomnande gård. Efter vinst i ett parallellt uppdrag av Kungsleden har Swecos arkitekter arbetat med att utveckla och modernisera byggnaderna som ursprungligen formgavs av Sigurd Lewerentz på 1930-talet. I maj öppnar portarna till nya Hotell Blique.

Sweco anlitas för modernisering av Hudiksvalls sjukhus

Sweco anlitas för modernisering av Hudiksvalls sjukhus

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2019 08:00 CEST

Sweco har fått i uppdrag av Region Gävleborg att ta fram programhandlingar när Hudiksvalls sjukhus ska genomgå omfattande modernisering. Lokalerna i det nya sjukhuset ska ge en högre flexibilitet samt vara bättre anpassade till modern sjukvård och framtida teknikutveckling.

Kulturmiljöanalys hjälper kommunen planera för ny bebyggelse

Kulturmiljöanalys hjälper kommunen planera för ny bebyggelse

Nyheter   •   Apr 08, 2019 12:30 CEST

Gustavsbergs historia sträcker sig en lång tid tillbaka. För att möjliggöra ny bebyggelse utan att de kulturhistoriska miljöerna påverkas negativt har Värmdö kommun anlitat Sweco för att genomföra en inventering av området.

Arkitekter och ingenjörer på Sweco och Tovatt Architects & Planners utformar ny urban stadsdel i Täby.

Arkitekter och ingenjörer på Sweco och Tovatt Architects & Planners utformar ny urban stadsdel i Täby.

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 08:20 CEST

Täby kommun växer när Roslagsbanans förlängning till Stockholm City och Odenplan blir realitet. Flera nya stadsdelar planeras i kommunen och en av dessa är Arninge-Ullna med uppemot 10 000 nya bostäder. Sweco har i ett nära samarbete med Tovatt Architects & Planners vunnit upphandlingen av strukturplanen för stadsdelen.

Hammarby sjöstad – förebild när Sweco planerar ny kinesisk kuststad

Hammarby sjöstad – förebild när Sweco planerar ny kinesisk kuststad

Nyheter   •   Mar 28, 2019 13:29 CET

Den kinesiska kuststaden Yantai växer och Sweco har av det svensk-kinesiska bostadsutvecklingsföretaget WhitePeak fått uppdraget att utforma en ny hållbar stadsdel som ska bli hem för 20 000 familjer. Fokus på innovativa lösningar för framtida stadsutveckling är en viktig del i uppdraget.

Sweco nominerat till Svenska Ljuspriset 2019

Sweco nominerat till Svenska Ljuspriset 2019

Nyheter   •   Mar 26, 2019 09:30 CET

De nyligen invigda studiesalarna på Ekonomikum i Uppsala är nominerade till Svenska Ljuspriset och det är arkitekter, inredningsarkitekter och ljusdesigners på Sweco som står bakom utformningen. Priset som delas ut årligen syftar till att uppmärksamma projekt där belysningen framhäver platsens funktion och arkitektur.

Ann Legeby blir första professor inom tillämpad stadsbyggnad på KTH

Ann Legeby blir första professor inom tillämpad stadsbyggnad på KTH

Nyheter   •   Feb 21, 2019 09:30 CET

Genom en donation från Birthe & Per Arwidssons stiftelse har KTH inrättat ett nytt ämne, tillämpad Stadsbyggnad. Ann Legeby, planeringsarkitekt på Sweco och forskare, har utsetts till professor i ämnet.

Trähusstaden – för att minska avtrycken på naturen

Trähusstaden – för att minska avtrycken på naturen

Nyheter   •   Feb 08, 2019 13:00 CET

I en SIFO-undersökning från 2016 om hur svenskarna vill bo, svarade cirka 70 % att de vill bo i en villa, gård eller radhus. Samtidigt vill en stor majoritet bo i något av storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö. Går det att kombinera våra storstäders växande behov av tillgängliga grönområden, med människornas dröm om det egna huset? Sweco visar på en lösning i visionen Trädhusstaden.

Översvämningsskydd skapar nya stadsmiljöer i vision för Malmö

Översvämningsskydd skapar nya stadsmiljöer i vision för Malmö

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 14:05 CET

Sweco presenterar ny vision för Malmö med klimatanpassningsåtgärder som också skapar nya bostads- och naturområden. Syftet är att utveckla Malmö till framtidens kuststad och skapa en attraktiv stad vid havet som står väl rustad inför kommande klimatförändringar.

Swecos arkitekter deltar i parallellt uppdrag om ny stadsdel i Göteborg

Swecos arkitekter deltar i parallellt uppdrag om ny stadsdel i Göteborg

Nyheter   •   Nov 29, 2018 08:32 CET

Just nu planeras kvarteren runt Karlavagnsplatsen i Göteborg där även Nordens högsta byggnad, Karlatornet, kommer stå. För att utemiljöerna ska bli så bra som möjligt har Karlastaden Utveckling bjudit in till ett parallellt uppdrag där Swecos arkitekter är ett av tre kontor som deltar.

Digital dialog möjliggör för bättre beslutsunderlag i samhällsbyggnadsprocesser

Nyheter   •   Nov 21, 2018 16:07 CET

Att använda digitala verktyg för dialoger gör det möjligt att involvera fler invånare i samhällsbyggnadsprocessen. I det tredje av fem utbildningsseminarier vill Sweco, i det Vinnovafinansierade projektet DigSam, inspirera kommuner att bli mer digitala – den här gången med fokus på dialogen.

Hållbar stadsutveckling ger ökat välbefinnande

Hållbar stadsutveckling ger ökat välbefinnande

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 08:00 CEST

De senaste 70 åren har bilen haft stor påverkan på stadsutvecklingen och hur våra städer utformats. Med ökad satsning på gång- och cykeltrafik ökar inte bara de positiva effekterna på miljön, utan även välbefinnandet hos invånarna.

Nu invigs Västerås stifts nya kanslibyggnad

Nu invigs Västerås stifts nya kanslibyggnad

Nyheter   •   Sep 24, 2018 11:37 CEST

Nyligen invigdes den nya kanslibyggnaden för Västerås stift. Swecos uppdrag har inneburit att utforma en tillbyggnad för stiftskansliet samt lokalanpassning av befintliga ytor.

Sweco hjälper kommuner bli mer digitala i sin samhällsplanering

Nyheter   •   Sep 19, 2018 09:59 CEST

Genom en serie av inspirationsseminarier är Swecos vision att bidra till ökad kunskap om digitalisering i samhällsbyggnadsprocesser och rumslig planering hos några av landets kommuner. Genom nya metoder och verktyg för samhällsplanering kan vi skapa hållbarare projekt och processer, menar Andreas Huss, ansvarig på Sweco.

Rätt analys i rätt skede – Sweco tar fram strategisk analysmetod för stadsutveckling

Rätt analys i rätt skede – Sweco tar fram strategisk analysmetod för stadsutveckling

Nyheter   •   Sep 11, 2018 10:52 CEST

I samarbete med VärmdöBostäder har planeringsarkitekter på Sweco tagit fram en analysmetod för en effektivare planprocess. Genom metoden kan välmotiverade beslut tas för vilken mark som bäst lämpar sig att utveckla.

Stenpiren Resecentrum i Göteborg erhåller pris som Årets Stadsbyggnadsprojekt

Stenpiren Resecentrum i Göteborg erhåller pris som Årets Stadsbyggnadsprojekt

Nyheter   •   Jun 29, 2018 15:43 CEST

Priset som delas ut av föreningen Sveriges Stadsbyggare, går i år till Swecos projekt Stenpiren Resecentrum i Göteborg. Resecentrumet har fått stor uppmärksamhet sedan det blev färdigställt och har erhållit flera utmärkelser.

Världens bästa skolbygge – 1000 goda skolor på 10 år

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 14:20 CEST

Sweco är med i det kunskapsöverskridande nätverket Opinion Bygga Skola för att tillsammans med andra aktörer i branschen bidra till visionen om ”världens bästa skolbygge”. I Almedalen 2018 bjuder vi tillsammans in hela skolsverige för en diskussion kring hur vi åstadkommer just detta.

Nu startar arkitekturfestivalen Arknat

Nu startar arkitekturfestivalen Arknat

Nyheter   •   Jun 05, 2018 12:30 CEST

Den 7 juni startar den två veckor långa arkitekturfestivalen Arknat, som arrangeras av Sweco tillsammans med organisationen FriluftsByn. 15 förväntansfulla studenter från hela norden samlas och ska tillsammans utforma och uppföra tre vindskydd i trä som placeras ut längs Höga Kusten-leden.

Sweco tar fram digital översiktsplan för Älvkarleby kommun

Sweco tar fram digital översiktsplan för Älvkarleby kommun

Nyheter   •   Maj 31, 2018 09:00 CEST

Swecos planeringsarkitekter har i samarbete med Älvkarleby kommun tagit fram en strategisk digital kommunövergripande översiktsplan med tidshorisont till år 2050. Den digitala översiktsplanen innebär flera fördelar för kommunen i sitt långsiktiga planeringsarbete.

Jan Mattsson, vd för Swecos arkitektverksamhet, invald som ny ledamot i STD-företagens styrelse.

Jan Mattsson, vd för Swecos arkitektverksamhet, invald som ny ledamot i STD-företagens styrelse.

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 09:51 CEST

Som vd för Swecos arkitektverksamhet sedan 2006, kommer Jan Mattssons bakgrund och erfarenheter till sin rätt som ny ledamot i Svenska Teknik & Design-företagens styrelse. Med den spets inom arkitektur och bredd inom teknikområdet som Sweco representerar, har Jan Mattsson kunskap om hela spektrumet kring samhällsbyggnad.