Skip to main content

Taggar

Arkitektur

Byggkonstruktion

Energi

IT för samhällsutveckling

Industri

Infrastruktur

Installation

Urban Insight

Vatten och miljö

Samhällsanalys

Projektledning

Tag / Energi

Hur blir vi 100 procent förnybara?

Hur blir vi 100 procent förnybara?

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2019 08:00 CET

Energiproduktion är en stor källa till globala koldioxidutsläpp. En övergång till förnybara energikällor skulle innebära att utsläppen minskar avsevärt. I en ny rapport konstateras att även om den teknik och infrastruktur som krävs för att öka användningen av förnybar energi är tillgänglig utgör ineffektiva strategier och negativa attityder fortfarande hinder.

Ökat elbehov för att nå en klimatneutral industri- och transportsektor

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 12:52 CET

Sweco har på uppdrag av Svenskt Näringsliv sammanställt de färdplaner för fossilfrihet och klimatneutralitet som flera branscher tagit fram och undersökt hur mycket el och biobränsle det krävs för att ställa om till nollutsläpp.

Ökat elberoende i kombination med mer frekventa extremväder en samhällsrisk

Ökat elberoende i kombination med mer frekventa extremväder en samhällsrisk

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 08:00 CET

Våra samhällen blir allt mer tekniskt avancerade och elberoende. Det ökar sårbarheten vid extremväder, något som enligt FN:s klimatpanel IPCC kan komma att bli allt vanligare framöver till följd av klimatförändringar.

Storsatsning på elnätet i Stockholm

Storsatsning på elnätet i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 08:00 CEST

Stockholmsregionen växer och därmed växer också behovet av el. För att möta den ökade befolkningstillväxten planerar Vattenfall att höja spänningen i delar av regionnätet. Sweco har fått uppdraget att genomföra förstudier för att utreda hur berörda kraftledningar och stationer kan byggas om i Stockholm.

Svenska hållbara lösningar för fjärrkyla planeras i Indien

Svenska hållbara lösningar för fjärrkyla planeras i Indien

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:00 CEST

Sweco har fått uppdraget att, tillsammans med Smart City Sweden – in India, ta fram förslag på fjärrkylsystem till staden Pimpri i Indien. Uppdraget är ett led i att Indien satsar på att utveckla 100 smarta och hållbara städer.

Fler snabbladdare till elbilar längs Sveriges stora vägar

Fler snabbladdare till elbilar längs Sveriges stora vägar

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 13:08 CEST

Var finns det behov av snabbladdare för elbilar längs de stora vägarna i Sverige? Det ska Sweco undersöka på uppdrag av Trafikverket, med syfte att främja fordon med alternativa drivmedel. Allt för att skapa förutsättningar för ett nytt resebeteende och nå ett fossilfritt 2030.

Summering av elmarknadsåret 2017 och inblick i 2018

Summering av elmarknadsåret 2017 och inblick i 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2018 15:37 CET

Elmarknadsåret 2017 har bjudit på ett markant lägre elpris än snittpriset för 2000-talets första 17 år. Samtidigt som produktionen av svensk kärn-, vatten- och värmekraft varit tämligen normala 2017, har såväl vind- som solkraftproduktionen varit den största någonsin på årsbasis. För 2018 talar mycket för en hög svensk elproduktion och prispress, men långsiktigt pekar elpristrenden uppåt.

Åtgärder för effektivare energiförbrukning i Ukraina ska ge bättre miljö

Åtgärder för effektivare energiförbrukning i Ukraina ska ge bättre miljö

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 09:39 CET

Sweco har fått uppdrag av NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation, att undersöka åtgärder för att uppnå en effektivare energiförbrukning i 14 ukrainska städer. Syftet är att minska städernas utgifter för energi, minska miljöpåverkan och förbättra förhållandena för lokalbefolkningen i landet.

Sweco undersöker miljö- och samhällseffekter av vattenkraft i Bhutan

Sweco undersöker miljö- och samhällseffekter av vattenkraft i Bhutan

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 09:00 CEST

Sweco anlitas av Världsbanken för att undersöka hållbarheten och miljöpåverkan av vattenkraft i Bhutan. Uppdraget är ett led i att stödja den strategiska planeringen för landets fortsatta utbyggnad av vattenkraft och omfattar att studera vilka effekter planerad vattenkraft kan komma att få på miljö, invånare och samhälle.

Sweco vinner projekteringsuppdrag av ny kraftledning i sydöstra Sverige

Sweco vinner projekteringsuppdrag av ny kraftledning i sydöstra Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 09:04 CEST

Svenska kraftnät anlitar Sweco för att göra en komplett projektering av en omkring 100 km lång 400 kV kraftledning från Ekhyddan norr om Oskarshamn till Nybro. Den nya kraftledningen planeras för att förstärka stamnätet för el i sydöstra Sverige.

Sweco är med och utformar framtidens kretsloppsanläggning

Sweco är med och utformar framtidens kretsloppsanläggning

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 08:26 CEST

Sweco har fått i uppdrag av E.ON att projektleda och projektera en kraftvärmeanläggning och en biogasanläggning, kallat kretsloppsanläggning, vid Högbytorp utanför Stockholm. Syftet med den nya anläggningen är att försörja samhället med värme, el och bränsle i den expanderande Stockholmsregionen.

Elcertifikatpriset i fritt fall och sänkt skatt på datorhallar

Elcertifikatpriset i fritt fall och sänkt skatt på datorhallar

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 16:09 CET

Elcertifikatpriset fortsätter att falla och Sverige ger sig in i kampen om det lukrativa datahallarna. Det är några av punkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden januari 2017.

Summering av elmarknadsåret 2016 och inblick i 2017

Summering av elmarknadsåret 2016 och inblick i 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 15:29 CET

Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden januari 2017: Vi inleder med att summera året som gått. Den nordiska kraftexporten minskade under 2016. Svängningar i utsläppsrättspriser.

Sweco presenterar vägval för den förnybara energins stödsystem i Norden

Sweco presenterar vägval för den förnybara energins stödsystem i Norden

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 08:31 CEST

I en ny rapport presenterar Sweco möjligheter och vägval för den förnybara energins utveckling och stödsystem i de nordiska länderna efter 2020.

​OPEC-möte ger reaktioner på energimarknaden

​OPEC-möte ger reaktioner på energimarknaden

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 10:01 CEST

Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden oktober 2016: Svag hydrologisk balans under hösten. Regeringen föreslår energilagringsbidrag.

Sweco stärker affärsområdet miljöcertifiering

Sweco stärker affärsområdet miljöcertifiering

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2013 15:12 CET

För att samla all kompetens inom miljöcertifiering och för att kunna effektivisera och skapa samsyn för kunderna, har Sweco utsett energi- och miljökonsult Maria Qvillberg som samordnare. Genom detta stärker företaget sitt engagemang inom det växande affärsområdet miljöcertifiering.

Stora Energipriset går till Eksta Bostads AB – Mia Pantzar får Swecos Studentpris

Stora Energipriset går till Eksta Bostads AB – Mia Pantzar får Swecos Studentpris

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2012 18:30 CET

Stora Energipriset 2012 tilldelas Eksta Bostads AB i Kungsbacka som i över 30 år har legat i täten för införandet av förnybar energi i bostadsbyggandet. Mia Pantzar vid Lunds Universitet får Swecos Studentpris för sitt examensarbete om hur moderna mobiltelefoner kan underlätta klimatsmart resande i städer.

Sweco tecknar samarbetsavtal med japanska Mitsubishi Research Institute

Sweco tecknar samarbetsavtal med japanska Mitsubishi Research Institute

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2011 09:49 CEST

Sweco har undertecknat ett samarbetsavtal som ska bädda för framtida affärer på den japanska marknaden. Det är Swecos kunskap kring hållbara städer som anses kunna bidra på ett positivt sätt till landets framtida utveckling.

Sweco tecknar strategiskt samarbetsavtal med Vattenfall

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2010 13:02 CEST

Sweco och Vattenfall har tecknat ett flerårigt strategiskt samarbetsavtal för att gemensamt utveckla energisektorn. Genom avtalet säkerställer Vattenfall tillgången på teknisk expertkompetens samtidigt som det ger Sweco en stabil plattform för fortsatt expansion.