Skip to main content

Taggar

Arkitektur

Byggkonstruktion

Energi

IT för samhällsutveckling

Industri

Infrastruktur

Installation

Urban Insight

Vatten och miljö

Samhällsanalys

Projektledning

Tag / Infrastruktur

Hur kan tågtrafiken se ut i Öresundsregionen om 30 år?

Hur kan tågtrafiken se ut i Öresundsregionen om 30 år?

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 08:00 CET

Sweco har fått ett uppdrag inom Greater Copenhagen att undersöka hur tågtrafiken kan se ut i Öresundsregionen i framtiden. Sweco ska ta fram ett antal scenarier för hur tågtrafiken kan utvecklas fram till år 2050, i syfte att skapa ett sammanhängande transportsystem i regionen.

Fortsatt satsning på järnväg i Skåne – fjärde vinsten för Sweco

Fortsatt satsning på järnväg i Skåne – fjärde vinsten för Sweco

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 13:22 CET

Satsningarna på järnväg i Skåne fortsätter med syfte att förbättra pendlingsmöjligheterna för invånare i regionen och tillgodose den ökande efterfrågan på godstransporter. Nu har Sweco tillsammans med entreprenören NRC, Nordic Railway Construction Sverige AB, anlitats för ytterligare ett uppdrag när Trafikverket utvecklar och förbereder Söderåsbanan för persontrafik.

Punktligare avgångar för en attraktiv järnväg

Punktligare avgångar för en attraktiv järnväg

Nyheter   •   Jan 08, 2019 08:00 CET

En välfungerande trafik med punktliga tåg är avgörande för järnvägens framtida utveckling. Projektet ”Tillsammans för tåg i tid” är ett branschgemensamt initiativ för att öka punktligheten för järnvägstrafik. Swecos uppdrag omfattar att undersöka varför tågen inte går i tid vid större transportnoder och implementera lösningar för förseningarna.

Storsatsning på järnväg i Skåne

Storsatsning på järnväg i Skåne

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 09:00 CEST

Det görs stora satsningar på järnväg i Skåne för att förbättra pendlingsmöjligheterna för invånare i regionen och tillgodose den ökande efterfrågan på godstransporter. Sweco har på kort tid fått tre uppdrag som syftar till att rusta järnvägssystemet för ökad belastning. Kunden är NRC, Nordic Railway Construction Sverige AB.

Sweco tar fram vision för framtidens cykel- och mopedsystem

Sweco tar fram vision för framtidens cykel- och mopedsystem

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 12:58 CEST

Hur kan framtidens cykel- och mopedsystem se ut? På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting ska Sweco ta fram en vision för hur framtidens cykel- och mopedsystem kan se ut för att möta nya behov när fler använder cyklar, mopeder och hybrider däremellan. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att få fler att cykla.

Ökande e-handel förändrar våra städer

Ökande e-handel förändrar våra städer

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 07:45 CEST

Den växande e-handeln påverkar inte bara våra köpbeteenden utan också logistiksystemen och städernas utformning. Det visar en ny rapport från Sweco. I julas till exempel så utmanades logistiksystemen på allvar och i år blir inget undantag då mer än varannan svensk planerar att handla julklappar på nätet.

Kan gång- och cykeltrafik vara lösningen på butiksdöden?

Kan gång- och cykeltrafik vara lösningen på butiksdöden?

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 14:23 CEST

Att städer med hög andel cyklister och gångtrafikanter har bättre luftkvalitet är kanske ingen överraskning. Mindre känt är att de även ger viktiga ekonomiska tillskott, samt ökar trafiksäkerheten och tryggheten i stadskärnorna.

Fredrik Wallner ny vd för Swecos anläggningsverksamhet

Fredrik Wallner ny vd för Swecos anläggningsverksamhet

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 09:30 CEST

Fredrik Wallner tillträder som vd för Swecos anläggningsverksamhet med över 800 medarbetare i Sverige och blir en del av svenska ledningsgruppen. Han har arbetat i Sweco sedan 1998 och efterträder Ann-Louise Lökholm Klasson som utsetts till affärsområdeschef för Sweco Sverige.

Järnvägstunnel i Lunds innerstad kan ge 200 000 kvm byggbar yta

Järnvägstunnel i Lunds innerstad kan ge 200 000 kvm byggbar yta

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 14:33 CET

Lund planerar inom de kommande åren tillskott av nya bostäder samt byggandet av en helt ny centralstation. För att uppfylla målsättningen om ökat hållbart resande samt möjliggöra central mark för bostäder har Sweco tagit fram en vision, Staden på spåren, som innebär en möjlig helhetslösning för infrastruktur och stadsbyggnad.

Sweco utreder hur Göteborg kan förbereda för autonoma fordon

Sweco utreder hur Göteborg kan förbereda för autonoma fordon

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 10:17 CET

Hur skulle centrala Göteborg se ut om stadskärnan anpassades för fordon som körs helt eller delvis automatiskt? Detta utreder Sweco på uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Resultatet blir underlag till en översiktsplan som beskriver olika scenarier för hur staden kan utformas om autonoma fordon och transportsystem får stort genomslag i samhället.

Sweco utvecklar utformningen av ERTMS när Malmbanan framtidssäkras

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 08:02 CEST

Sweco har fått det första detaljprojekteringsuppdraget när Malmbanan utrustas med ERTMS, det nya europeiska trafikstyrningssystemet för järnväg. Därmed utvecklar Sweco tillsammans med Trafikverket utformningen av ERTMS när Sveriges järnväg ställer om till framtidens trafikstyrningssystem.

Sweco rådgivare när linbana planeras i Göteborg

Sweco rådgivare när linbana planeras i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:00 CEST

Sweco har uppdrag som rådgivare när en linbana planeras i Göteborg, som den första i sitt slag i Sverige och Norden. Linbanan planeras över älven för att binda samman staden och erbjuder resenärer hög turtäthet till en låg energiförbrukning och låga driftskostnader.

Sweco får helhetsåtagande när ny raketanläggning planeras utanför Kiruna

Sweco får helhetsåtagande när ny raketanläggning planeras utanför Kiruna

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 08:30 CEST

Sweco har fått uppdraget som generalkonsult när Swedish Space Corporation, SSC, planerar en ny anläggning för uppskjutning av raketer på Esrange Space Center utanför Kiruna. Sweco tar ett helhetsansvar för den nya anläggningen, som ska göra det möjligt att skjuta upp större sondraketer och placera satelliter i omloppsbana.

Ann-Louise Lökholm Klasson ny vd för Swecos anläggningsverksamhet

Ann-Louise Lökholm Klasson ny vd för Swecos anläggningsverksamhet

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 14:00 CEST

Ann-Louise Lökholm Klasson tillträder som vd för Swecos anläggningsverksamhet med cirka 800 medarbetare i Sverige.

​Sweco moderniserar norska Narvik station

​Sweco moderniserar norska Narvik station

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 14:14 CET

På uppdrag av Bane NOR utför Sweco en omfattande modernisering av nordnorska Narvik station. Narvik, är slutstation för persontrafiken på Ofotbanen, som är förlängningen av Malmbanan på den norska sidan. Resultatet av arbetet blir en kraftig ökning av både stationens och järnvägssträckningens kapacitet.

​Sweco utformar Norrköpings nya godsbangård – banar väg för Ostlänken

​Sweco utformar Norrköpings nya godsbangård – banar väg för Ostlänken

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 09:23 CET

Sweco anlitas i ett omfattande uppdrag av Trafikverket för att utforma en ny godsbangård i Norrköping. Den nya bangården ersätter den befintliga som idag ligger i centralt i staden och kommer att möjliggöra en fortsatt utveckling av både Norrköpings stadskärna och regionens transportinfrastruktur.

​Tunnelbanan till Nacka och söderort till final i internationell infrastrukturtävling

​Tunnelbanan till Nacka och söderort till final i internationell infrastrukturtävling

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 11:19 CEST

Landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana är tillsammans med konsultbolagen Sweco och Typsa en av tre finalister i kategorin ”Innovation in Rail and Transit” i 2016 års Be Inspired Awards. Tävlingen belönar innovation och kunnande i infrastrukturprojekt och det är arbetet med digitala informationsmodeller i BIM*och 3D-modellering som nominerats:

​Sweco anlitas för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden

​Sweco anlitas för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 14:30 CEST

Sweco har fått uppdraget att ansvara för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, inom delområdet Södra Värtahamnen, Frihamnen, Loudden och Energihamnen. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, totalt planeras här för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Kunden är Stockholms stad.

Stort fokus på infrastruktur i Sweco Sveriges nya organisation

Stort fokus på infrastruktur i Sweco Sveriges nya organisation

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2013 13:30 CET

I juli förvärvade Sweco företaget Vectura och bildade Nordens största arkitekt- och teknikkonsultföretag. För att ytterligare stärka kunderbjudandet förändras nu organisationen i Sweco Sverige. Bland annat bildas tre infrastrukturbolag inom områdena järnväg, anläggning samt trafik och samhälle.

Stockholm 2070 – en attraktiv stad att leva i Pressträff 27 juni, klockan 8.45

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2013 13:43 CEST

– Sweco, Skanska och MTR presenterar helhetslösning för Stockholms infrastruktur och bostadsbyggande fram till 2070