Skip to main content

Taggar

Arkitektur

Byggkonstruktion

Energi

IT för samhällsutveckling

Industri

Infrastruktur

Installation

Urban Insight

Vatten och miljö

Samhällsanalys

Projektledning

Tag / Vatten och miljö

”Vi behöver öka takten inom innovation”

”Vi behöver öka takten inom innovation”

Nyheter   •   Apr 16, 2019 08:21 CEST

I förra veckan talade Anna Yman, vd för Swecos miljö- och vattenkonsulter, på Innovationsföretagens årsmöte, och efterlyste större efterfrågan på innovation i offentliga upphandlingar.

Flygbildstolkning i 3D användbar metod för att kartlägga naturområden

Flygbildstolkning i 3D användbar metod för att kartlägga naturområden

Nyheter   •   Apr 09, 2019 10:57 CEST

Att skapa kartor över olika naturtyper genom fältarbete är ofta ineffektivt och tidskrävande. I ett pilotprojekt för Södertälje kommun samarbetar Sweco nu med Stockholms universitet för att istället kartlägga biotoper med hjälp av automatiska metoder och flygbildstolkning i 3D.

Sweco anlitas för renovering av stort vattenkraftverk i södra Afrika

Sweco anlitas för renovering av stort vattenkraftverk i södra Afrika

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 08:00 CEST

Ett av Afrikas största vattenkraftverk i Moçambique är i behov av renovering och Sweco anlitas som rådgivare och för att övervaka installationen av ny utrustning. Kund är Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. och ordervärdet är cirka 50 miljoner SEK.

Arkitekter och ingenjörer på Sweco och Tovatt Architects & Planners utformar ny urban stadsdel i Täby.

Arkitekter och ingenjörer på Sweco och Tovatt Architects & Planners utformar ny urban stadsdel i Täby.

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 08:20 CEST

Täby kommun växer när Roslagsbanans förlängning till Stockholm City och Odenplan blir realitet. Flera nya stadsdelar planeras i kommunen och en av dessa är Arninge-Ullna med uppemot 10 000 nya bostäder. Sweco har i ett nära samarbete med Tovatt Architects & Planners vunnit upphandlingen av strukturplanen för stadsdelen.

Nya översvämningsskydd utreds i Uddevalla

Nya översvämningsskydd utreds i Uddevalla

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2019 07:45 CET

Uddevalla har stora problem med översvämningar på platser nära havet och intill ån som går genom staden. För att hindra översvämningarna ska kommunen bygga skyddsvallar och Sweco har fått uppdraget att utreda effekten av invallningen.

Översvämningsskydd skapar nya stadsmiljöer i vision för Malmö

Översvämningsskydd skapar nya stadsmiljöer i vision för Malmö

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 14:05 CET

Sweco presenterar ny vision för Malmö med klimatanpassningsåtgärder som också skapar nya bostads- och naturområden. Syftet är att utveckla Malmö till framtidens kuststad och skapa en attraktiv stad vid havet som står väl rustad inför kommande klimatförändringar.

Världsomställningen pågår men inte tillräckligt snabbt

Världsomställningen pågår men inte tillräckligt snabbt

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2019 14:02 CET

Tiden är knapp för att åstadkomma den omställning som krävs för att begränsa klimatförändringarna. Sweco har under den senaste tiden skrivit på inititativet Step Up Europe, fossilfritt Sverige och skärpt sina egna klimatmål för att bidra till att öka takten. Nu bjuder Sweco in till hållbarhetsveckor i Malmö och Göteborg för att sprida kunskap om det senaste inom hållbar samhällsutveckling.

Trelleborg först ut med att skapa plan för cirkulärekonomi

Trelleborg först ut med att skapa plan för cirkulärekonomi

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 09:47 CET

Trelleborgs kommun vill satsa på ett mer hållbart livsmedelssystem och anlitar nu Sweco för att skapa en plan för cirkulärekonomi. Genom att kartlägga produktion, konsumtion och avfall från livsmedel i området, samt samarbeta med nyckelaktörer för att identifiera förluster och möjligheter till förbättring, vill kommunen ta nästa steg mot ett kretsloppssamhälle.

Sweco undersöker miljö- och samhällseffekter av vattenkraft i Bhutan

Sweco undersöker miljö- och samhällseffekter av vattenkraft i Bhutan

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 09:00 CEST

Sweco anlitas av Världsbanken för att undersöka hållbarheten och miljöpåverkan av vattenkraft i Bhutan. Uppdraget är ett led i att stödja den strategiska planeringen för landets fortsatta utbyggnad av vattenkraft och omfattar att studera vilka effekter planerad vattenkraft kan komma att få på miljö, invånare och samhälle.