Skip to main content

Taggar

Arkitektur

Samhällsanalys

Sweco utvärderar bilfritt centrum i Oslo

Sweco utvärderar bilfritt centrum i Oslo

Nyheter   •   Dec 12, 2018 08:00 CET

I april 2016 startade Oslo kommun upp programmet Bilfritt Byliv. Målsättningen är att skapa en förbättrad stadsmiljö och en mer levande stad genom att göra stadens centrum bilfritt och frigöra yta för stadsliv. Sweco har anlitats för att utvärdera resultat och effekter av åtgärderna.

Nya modeller utvecklas för framtidens smarta gator

Nya modeller utvecklas för framtidens smarta gator

Nyheter   •   Dec 05, 2018 08:00 CET

Sweco ska ta fram riktlinjer för framtidens smarta gator i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med KTH, Chalmers, VTI, Spacescape och White. Projektet syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator som möter framtida utmaningar med bland annat urbanisering, digitalisering och klimatförändringar.

Swecos arkitekter deltar i parallellt uppdrag om ny stadsdel i Göteborg

Swecos arkitekter deltar i parallellt uppdrag om ny stadsdel i Göteborg

Nyheter   •   Nov 29, 2018 08:32 CET

Just nu planeras kvarteren runt Karlavagnsplatsen i Göteborg där även Nordens högsta byggnad, Karlatornet, kommer stå. För att utemiljöerna ska bli så bra som möjligt har Karlastaden Utveckling bjudit in till ett parallellt uppdrag där Swecos arkitekter är ett av tre kontor som deltar.

Dubbel vinst på årets Betonggala

Dubbel vinst på årets Betonggala

Nyheter   •   Nov 23, 2018 16:13 CET

Igår avgjordes årets Betonggala och för Sweco blev det dubbel vinst i år. Thomas Nord tog hem priset i kategorin Årets Betongkonstruktör. Priset gäller Swecos avancerade konstruktionslösningar för projektet Norra Tornen i Stockholm. Richard Malm fick pris som årets betongforskare. Richard delar sin tid mellan att vara seniorforskare vid KTH och specialist inom vattenkraft och dammar på Sweco.

Digital dialog möjliggör för bättre beslutsunderlag i samhällsbyggnadsprocesser

Nyheter   •   Nov 21, 2018 16:07 CET

Att använda digitala verktyg för dialoger gör det möjligt att involvera fler invånare i samhällsbyggnadsprocessen. I det tredje av fem utbildningsseminarier vill Sweco, i det Vinnovafinansierade projektet DigSam, inspirera kommuner att bli mer digitala – den här gången med fokus på dialogen.

Sweco projekterar nya akvarier på sjöfartsmuseet i Göteborg

Sweco projekterar nya akvarier på sjöfartsmuseet i Göteborg

Nyheter   •   Nov 21, 2018 08:00 CET

Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg har nu stängt för renovering, och en viktig del blir den nya akvariebyggnaden under mark. Swecos specialister har anlitats av museet för att projektera de nya akvarierna och tekniken runtomkring.

Jämställdhet en framgångsfaktor

Jämställdhet en framgångsfaktor

Nyheter   •   Okt 15, 2018 14:00 CEST

Idag släpptes årets AllBright-rapport, som kartlägger könsfördelningen i börsbolagens ledningsgrupper. Sweco finns även i år med på den gröna listan över jämställda bolag.

Nu invigs Västerås stifts nya kanslibyggnad

Nu invigs Västerås stifts nya kanslibyggnad

Nyheter   •   Sep 24, 2018 11:37 CEST

Nyligen invigdes den nya kanslibyggnaden för Västerås stift. Swecos uppdrag har inneburit att utforma en tillbyggnad för stiftskansliet samt lokalanpassning av befintliga ytor.

Sweco hjälper kommuner bli mer digitala i sin samhällsplanering

Nyheter   •   Sep 19, 2018 09:59 CEST

Genom en serie av inspirationsseminarier är Swecos vision att bidra till ökad kunskap om digitalisering i samhällsbyggnadsprocesser och rumslig planering hos några av landets kommuner. Genom nya metoder och verktyg för samhällsplanering kan vi skapa hållbarare projekt och processer, menar Andreas Huss, ansvarig på Sweco.

Airdome skyddar Nordichallen mot snön

Airdome skyddar Nordichallen mot snön

Nyheter   •   Sep 12, 2018 11:02 CEST

Sweco har varit generalkonsult för framtagandet av en lösning för att åtgärda snölastproblematiken på fotbolls- och eventarenan Nordichallen i Sundsvall. Nu har en nio meter hög airdome byggts på taket för att ta hand om de tunga snömassorna.

Rätt analys i rätt skede – Sweco tar fram strategisk analysmetod för stadsutveckling

Rätt analys i rätt skede – Sweco tar fram strategisk analysmetod för stadsutveckling

Nyheter   •   Sep 11, 2018 10:52 CEST

I samarbete med VärmdöBostäder har planeringsarkitekter på Sweco tagit fram en analysmetod för en effektivare planprocess. Genom metoden kan välmotiverade beslut tas för vilken mark som bäst lämpar sig att utveckla.

Stenbrott blir 750 klimatsmarta bostäder

Nyheter   •   Aug 29, 2018 13:43 CEST

Det nya bostadsområdet Wendelstrand i Härryda kommun kännetecknas av sin innovativa arkitektur i trä och vackra strandläge. Next Step Group utvecklar tillsammans med Snöhetta, oss på Sweco, Radar och Semrén & Månsson en helt ny hållbar stadsdel nästan uteslutande byggd i trä.

Stenpiren Resecentrum i Göteborg erhåller pris som Årets Stadsbyggnadsprojekt

Stenpiren Resecentrum i Göteborg erhåller pris som Årets Stadsbyggnadsprojekt

Nyheter   •   Jun 29, 2018 15:43 CEST

Priset som delas ut av föreningen Sveriges Stadsbyggare, går i år till Swecos projekt Stenpiren Resecentrum i Göteborg. Resecentrumet har fått stor uppmärksamhet sedan det blev färdigställt och har erhållit flera utmärkelser.

​​Sweco bjuds in till tävling om utformning av ny tunnelbana i Oslo

​​Sweco bjuds in till tävling om utformning av ny tunnelbana i Oslo

Nyheter   •   Jun 20, 2018 13:23 CEST

Sweco har kvalificerats till arkitekttävlingen för utformningen av den nya tunnelbanan Fornebubanen i Oslo, Norge. Teamet, som utgörs av Sweco Norge, Sweco Architects i Sverige och ZJA Zwarts & Jansma Architects i Holland, är ett av 14 som bjudits in för att delta i tävlingen.

Nu startar arkitekturfestivalen Arknat

Nu startar arkitekturfestivalen Arknat

Nyheter   •   Jun 05, 2018 12:30 CEST

Den 7 juni startar den två veckor långa arkitekturfestivalen Arknat, som arrangeras av Sweco tillsammans med organisationen FriluftsByn. 15 förväntansfulla studenter från hela norden samlas och ska tillsammans utforma och uppföra tre vindskydd i trä som placeras ut längs Höga Kusten-leden.

Sweco tar fram digital översiktsplan för Älvkarleby kommun

Sweco tar fram digital översiktsplan för Älvkarleby kommun

Nyheter   •   Maj 31, 2018 09:00 CEST

Swecos planeringsarkitekter har i samarbete med Älvkarleby kommun tagit fram en strategisk digital kommunövergripande översiktsplan med tidshorisont till år 2050. Den digitala översiktsplanen innebär flera fördelar för kommunen i sitt långsiktiga planeringsarbete.

Livskvaliteten högst i pendlingskommuner nära storstäder visar ny rapport

Livskvaliteten högst i pendlingskommuner nära storstäder visar ny rapport

Nyheter   •   Maj 21, 2018 14:45 CEST

Sweco har på uppdrag av Tillväxtverket undersökt livskvalitet och hållbarhet i Sveriges kommuner och regioner. Rapporten, som utgår från det nya mätsystemet BRP+, visar att ekonomisk tillväxt i termer av BRP inte genererar ökad livskvalitet, att kvinnor har högre livskvalitet än män och att livskvaliteten är högst i pendlingskommuner nära storstäderna.

Ny studie om brandskydd i höga trähus

Ny studie om brandskydd i höga trähus

Nyheter   •   Maj 17, 2018 16:13 CEST

De senaste åren har byggandet av höga trähus ökat, som en följd av en växande miljömedvetenhet och teknisk utveckling. Men hur ser kunskaperna om brandskydd ut i byggbranschen? Det har Swecos brandskyddsexpert Robert Jönsson undersökt i en ny studie.

Sweco tar fram plan för Ystads hamn

Sweco tar fram plan för Ystads hamn

Nyheter   •   Apr 27, 2018 13:12 CEST

Området kring Ystads inre hamnbassäng ska bli en ny attraktiv och havsnära stadsdel med bostäder och skolor. Swecos arkitekter har tagit fram en strukturplan för området kring hamnen med närhet till stadskärnan, stationen, bad och marina. Nu presenteras planprogrammet för området där lösningar för trivsamma boendemiljöer och klimatskydd står i fokus.

Arkitekt från Sweco i juryn till World Architecture Festival

Arkitekt från Sweco i juryn till World Architecture Festival

Nyheter   •   Apr 05, 2018 10:55 CEST

Under tre dagar i november senare i år går den internationella arkitekturtävlingen World Architecture Festival, WAF, av stapeln i Amsterdam. Margareta Diedrichs, arkitekt på Sweco, har blivit utvald att ta plats i årets jury.