Skip to main content

Benchmarking gör kommunerna bättre i byggprojekt

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2015 09:00 CET

I projektet Stadsbyggnadsbenchen, ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholmsområdet som drivs av Sweco, jämför kommunerna hur de uppfattas och hur de kan effektivisera sina stadsbyggnadsprocesser. I en enkät mot byggherrar får handläggarnas attityd och bemötande högst betyg. Lägst betyg får kommunernas handläggningstid i den tidiga planeringsfasen.

Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholms län – Stockholm, Haninge, Huddinge, Upplands-Väsby, Täby, Sollentuna, Södertälje, Nacka och Botkyrka. Genom benchmarking, att dela med sig av sina respektive erfarenheter, utmaningar och goda exempel, strävar kommunerna efter att bli bättre och effektivare i sina stadsbyggnadsprocesser.

– Sedan förra webbenkäten vi gjorde 2012 har branschens totala betyg stigit något. Det betyder att vi är på rätt väg. Jag är mycket nöjd över att vi kan dela med oss av våra erfarenheter för att förbättra stadsbyggnadsprocessen. För att kunna göra det är det viktigt att lyssna på byggbranschen och att samtidigt delge dem vårt perspektiv, säger Magnus Andersson, ordförande i Stadsbyggnadsbenchen.

Enkäten visar att betyget stiger för i stort sett samtliga kommuner ju längre in i byggprocessen man kommer, med ett Nöjd kund-index på 55 av 100 möjliga. Kommunerna upplevs bättre i samordningen mellan olika byggherrar och i handläggningstiden tills det att mark blir tillgänglig för husproduktion.

– Vi kommer nu att gå vidare med fördjupade analyser i samtliga kommuner för att sedan sammanställa detta och se vilka utvecklingsfrågor vi kan driva gemensamt och vad som bäst hanteras inom respektive kommun, säger Magnus Andersson.

Läs fullständiga resultatet i bifogad pdf nedan.

För ytterligare information kontakta:
Thobias Nilsson, projektledare Sweco, thobias.nilsson@sweco.se, 08- 695 62 98
Lisa Fant, processledare Sweco, lisa.fant@sweco.se, 08-695 59 43
Magnus Andersson, ordförande i Stadsbyggnadsbenchen, magnus.andersson@botkyrka.se, 08-530 612 26

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB.