Skip to main content

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 11:12 CEST

* Efter rapportperioden förvärvar SWECO det norska teknikkonsultbolaget Statkraft Grøner. Förvärvet innebär att SWECO får en stark position i Norge

* Oförändrat resultat från konsultverksamheten 63 MSEK (63)

* Resultat efter finansiella poster uppgick till 65 MSEK (95)

* Resultat efter skatt uppgick till 45 MSEK (66), motsvarande 3,10 kronor per aktie (4,50)

* Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 082 MSEK (1 060)

Stockholm den 14 augusti 2003
SWECO AB (publ)
Wigon Thuresson
VD och Koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 60 00, wigon.thuresson@sweco.se

Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 60 00, bo.jansson@sweco.se

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841
Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm
Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 66 10
E-post: info@sweco.se, www.sweco.se