Skip to main content

Delårsrapport januari — september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 11:51 CEST

Förbättrat resultat trots en svag marknad

- Resultatet från konsultverksamheten ökade med 2 procent och uppgick till 66 MSEK (65)

- Stark resultatförbättring inom vatten & miljö

- Resultatet efter finansiella poster ökade med 8 procent och uppgick till 88 MSEK (81)

- Resultatet efter skatt uppgick till 61 MSEK (57), motsvarande 4,10 kronor per aktie (3,80)

- Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 559 MSEK (1 472)

- SWECO slutförde den 1 september förvärvet av den norska teknikkonsulten Statkraft Grøner. Genom köpet blir SWECO en av de ledande teknikkonsulterna på den norska marknaden

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 60 00, wigon.thuresson@sweco.se
Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 60 00, bo.jansson@sweco.se