Skip to main content

Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 11:19 CEST

Stark resultatförbättring: Rörelseresultatet ökade med 88 procent och uppgick till 125 MSEK (66)

- Resultatet efter finansnetto ökade med 64 procent och uppgick till 144 MSEK (88)

- Resultatet efter skatt uppgick till 97 MSEK (61), motsvarande 5,80 kronor per aktie (4,10)

- Nettoomsättningen ökade med 45 procent och uppgick till 2 266 MSEK (1 559)

- Rörelsemarginalen ökade och uppgick till 5,5 procent (4,3)

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel 08-695 66 02, wigon.thuresson@sweco.se
Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel 08-695 66 06, bo.jansson@sweco.se