Skip to main content

Delårsrapport januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:03 CEST

Starkt rörelseresultat och ökad rörelsemarginal

- Rörelseresultatet ökade med 29 procent och uppgick till 179,0 MSEK (139,0)
- Nettoomsättningen ökade med 7 procent och uppgick till 2 416 MSEK (2 266)
- Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent (6,1)
- Resultatet före skatt uppgick till 231,5 MSEK (157,8)
- Resultatet efter skatt uppgick till 175,9 MSEK (115,4), motsvarande 10,18 SEK per aktie (6,62)

Bo Jansson, t.f. VD, kommenterar:

– Det fortsätter att gå bra för SWECO. Rörelseresultatet för perioden januari-september är det bästa niomånadersresultatet någonsin.

– Vi har stärkt marknadspositionerna och fått flera stora och viktiga uppdrag, såväl i Norden som på tillväxtmarknaderna i östra Europa. I Ukraina och Polen ska SWECO exempelvis utveckla ländernas gas- och oljesektorer. I Ryssland har vi fått ett arkitektuppdrag att utforma ett förslag på en helt ny stadsdel utanför S:t Petersburg för 35 000 invånare. I Sverige har SWECO fått i uppdrag att detaljprojektera en naturgasledning från Norrköping till Oxelösund.

– Vi fortsätter vår aktiva medverkan i den internationella strukturförändring som pågår i branschen. Målsättningen är att fortsätta växa både i Norden och i östra Europa. Under perioden genomfördes förvärvet av det ryska miljökonsultbolaget Lenvodokanalproekt i S:t Petersburg och i Norge förvärvades två mindre teknikkonsultföretag som ska stärka SWECOs kompetens inom el- och teleteknik i landet.

– Vår starka position och en god efterfrågan på flertalet av SWECOs tjänster gör att utsikterna för resterande del av året är fortsatt goda.


För ytterligare information kontakta:
Bo Jansson, finansdirektör samt tillförordnad VD i SWECO Tel. 08-695 66 06, bo.jansson@sweco.se
Fredrik Hedlund, informationschef i SWECO Tel. 08-695 66 12, fredrik.hedlund@sweco.se