Skip to main content

​Hållbarhetsplan integreras i digital översiktsplan för Täby kommun

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 09:46 CEST

Täby är Sveriges första kommun som får en översiktsplan integrerad med ett hållbarhetsprogram. Swecos stadsplanerare har fått i uppdrag av kommunen att ta fram en övergripande strategi som utgår från Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen och att göra den kommande översiktsplanen digital.

Swecos stadsplanerare har även tidigare arbetat med att digitalisera översiktsplaner, men det unika i uppdraget för Täby kommun är att Swecos arkitekter tillsammans med Täby ska integrera ett hållbarhetsprogram med översiktsplanen.

– En intressant del i arbetet blir att kombinera två helt olika processer med varandra, i detta fall en översiktsplan och konsekvensbedömningen i en iterativ process och framtagande av hållbarhetsmål utifrån Agenda 2030, säger Daniel Rogat, ansvarig stadsplanerare på Sweco.

Med detta integrerade arbetssätt ser Daniel Rogat möjligheten att bryta ett traditionellt stuprörstänk och på så vis uppnå bättre helhetslösningar.

Täby arbetar med att ta fram en översiktsplan till år 2050 där den digitala planen kommer att effektivisera efterföljande samhällsbyggnadsprocess och förenkla arbetet med att ständigt ha en aktuell översiktsplan.

– Översiktsplanen blir även kommunens hållbarhetsprogram som ska styra det fortsatta arbetet för samhällsutvecklingen i enlighet med Agenda 2030. En kombinerad hållbarhets- och översiktsplan är ett nytt grepp som tydligt signalerar Täbys ambitioner för en hållbar framtid, säger Joachim Quiding samhällsutvecklingschef hos Täby kommun. 

För mer information, kontakta
Daniel Rogat, stadsplanerare, Sweco, daniel.rogat@sweco.se, tfn: 070-221 08 96

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.