Skip to main content

Information avseende inlösen i SWECO

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:45 CEST

Informationsbroschyr avseende inlösen av aktier i SWECO AB (publ) ("SWECO") tillhandahålles från och med den 27 april 2006 hos SWECO, Gjörwellsgatan 22, 100
26 Stockholm (tel 08-695 60 00) samt på SWECOs hemsida, www.sweco.se.

Informationsbroschyren kommer att distribueras till samtliga aktieägare i SWECO omkring den 27 april 2006.

Inlösenförfarandet i korthet

- Varje SWECO-aktie (såväl A- som B-aktie) delas upp (s.k. aktiesplit) i en aktie
(A- eller B-aktie) och en inlösenaktie.
Inlösenaktien löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om kontant 10 SEK.
- Inlösenförfarandet sker automatiskt, dvs. ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
- Avstämningsdag för aktiesplit är den 8 maj 2006 och utbetalning av inlösenlikvid sker omkring den 2 juni 2006.

Tidplan

Avstämningsdag för aktiesplit i SWECO-aktien: 8 maj 2006

Handel i inlösenaktier: 9 maj - 24 maj 2006

Utbetalning av inlösenlikvid: omkring 2 juni 2006


För ytterligare information kontakta:
Bo Jansson, Finansdirektör i SWECO, 08-695 66 06, 0734-12 66 06