Skip to main content

Kortare restid och ökad kapacitet när Sweco utformar väg- och järnvägsplan i Sundsvallsregionen

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 07:00 CET

Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att utforma en vägplan och en järnvägsplan för sträckan mellan Sundsvall och Dingersjö. Uppdraget är värt 18,3 miljoner SEK. Syftet är att korta restiderna för pendlare samtidigt som godskapaciteten ska öka.

– Vi gläds åt förtroendet att få utforma morgondagens trafiklösning som utvecklar Sundsvallsregionen. Investeringen innebär en väsentlig kapacitetsförbättring av järnvägssträckan för resenärer och de boende i Sundsvallstrakten, säger Johan Dozzi, vd för Swecos anläggningskonsulter.

I arbetet med de nya planerna ingår utbyggnad av dubbelspår mellan Sundsvall och Dingersjö, samt anpassning och ombyggnad av väg 562. Vägen ska anpassas till sin nya funktion och övergå som en länk i ett lokalt huvudvägnät.

– Sträckan mellan Sundsvall och Gävle på Ostkustbanan är idag hårt belastad. Restiderna är långa och det nuvarande järnvägssystemet är ytterst känsligt för störningar och förseningar. De nya väg- och järnvägsplanerna ska förutom kortare restid och ökad kapacitet även öka framkomligheten och trafiksäkerheten på vägarna kring Sundsvall och i regionen, säger Fredrik Wallner, regionchef Swecos anläggningskonsulter.

Swecos arbete påbörjas i januari 2016. Trafikverket beräknar att den nya järnvägen kan börja byggas 2023 och planeras vara färdig 2027. Kostnaden för hela projektet är beräknad till cirka 1,8 miljard kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Dozzi, vd Sweco Civil, 08-695 60 99, johan.dozzi@sweco.se

Fredrik Wallner, regionchef Sweco Civil, 060-16 99 28, fredrik.wallner@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur med en omsättning på cirka 15,2 miljarder SEK (proforma 2014). Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.