Skip to main content

Nytt stort uppdrag för SWECO i Afrika

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 09:16 CEST

SWECO har fått i uppdrag att kartlägga hur befolkningen på Tanzanias landsbygd ska få tillgång till elektricitet. Uppdraget är värt 20 miljoner kronor.

73 procent av Tanzanias invånare bor på landsbygden. Bara en procent av dem har tillgång till elektricitet. Pengar satsas nu därför på att kartlägga vilka förutsättningar som finns för att utveckla inhemskt förnyelsebara energikällor.

– Vi har genomfört flera liknade stora uppdrag i området. Det är glädjande att vår kompetens efterfrågas igen. Uppdraget gynnar utvecklingen i hela Tanzania och höjer människors levnadsstandard avsevärt, säger Anders Ståhl, utlandschef på SWECO Energuide.

Idag används mycket ved på landsbygden i Tanzania. Att samla ved är både tidskrävande och skadligt för hälsan. När tillgången på elektricitet ökar så minskar avskogningen och livet för vanliga människor underlättas betydligt.

SWECOs energikonsulter ska inventera var i landet som vind, sol, gas, biomassa, småskalig vattenkraft och geotermisk energi bäst kan användas för att generera elektricitet. Målet är att få fram en plan för hur landsbygdsbefolkningens behov av elektricitet kan tillgodoses inom de närmaste 15 åren. Resultaten av arbetet ska sedan ligga till grund för att elektrifiera de delar av landet som helt saknar elektricitet.

Elkraftbolaget TANESCO är beställare av arbetet. Uppdraget kommer att utföras i samarbete med tyska Decon. Finansieringen kommer från Afrikanska utvecklingsbanken.

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide SWECO Connect, SWECO Grøner och PIC Engineering. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:

Anders Ståhl, utlandschef SWECO Energuide, tfn 0734-12 60 57