Skip to main content

Ödslig hamn i Tallinn förvandlas till charmig stadsdel

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2012 08:38 CET

Tallinns hamn ska bli en attraktiv stadsdel för både turister och befolkning där hållbarhet står i fokus. Nu är hamnen ett område med stora överblivna ytor från en svunnen tid som industrihamn och som flottbas för sovjetiska krigsfartyg. Bakom förvandlingen står Swecos arkitekter, miljöexperter och ingenjörer.

Ett nytt planförslag för Tallinns hamns har presenterats av Sweco och samarbetspartnern Alfa Konsult där det övergripande konceptet är att skapa en hållbar utveckling för staden och hamnen. Förslaget bygger på att effektivisera hamnområdet för att öka kapaciteten samt länka samman hamnen med stadskärnan via en marina.

– Utvecklingen av hamnområdet värnar om värden av olika slag, såväl ekonomiska och sociala som ekologiska och rumsliga, säger Fredrik Meurling, en av planarkitekterna för uppdraget på Sweco.

Estland är ett land som genomgår stora förändringar och det har därför varit av vikt att göra planen flexibel. Planen är anpassad för att kunna byggas ut i etapper beroende på hur hamnens användningsområden kommer att förändras i framtiden.

Förslaget till den nya planen utgår från SymbioCity-metodiken som är en utveckling av eko-staden. SymbioCity har exempelvis använts för Hammarby Sjöstad i Stockholm och har arbetats fram bland annat av arkitekter från Sweco.

För att minimera den negativa miljöpåverkan har förbättrade flöden i biltrafiken varit betydande. Resultatet blir minskade köbildningar i staden och ökad möjlighet till kollektivt resande. Systemen för energi, vatten och avfall har sammanvävts för att möjliggöra synergieffekter. Bussarna i staden kommer att drivas med biogas från en biogasanläggning som omvandlar avfall både från de boende och från anländande fartyg.

Utgår från stadens historia från 1200-talet

Marinan som länkar samman stadskärnan med hamnen ska förses med en småbåtshamn som tillsammans med caféer och restauranger är tänkt att bli en samlingsplats för både stadsbor och besökande turister. Fredrik Meurling menar att det i dagsläget är förvånansvärt svårt för stadens invånare att nå vattnet och småbåtshamnen och att det nya planförslaget kommer att förenkla detta.

– Hamnen har en historia ända från 1200-talet och vi vill att den ska vara en vital del av staden både historiskt, kulturellt och ekonomiskt. Vi utgick från att staden byggdes kring hamnen och inte tvärtom, berättar Fredrik Meurling.

Arbetet har skett i nära kontakt med hamnens representanter och arbetsprocessen har bland annat innehållit en kreativ workshop för att få lokal kännedom och förankring i analyser och förslag.

En upprustning av marinan har påbörjats och en tidsplan för övriga delar håller på att sättas.

 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Meurling, planarkitekt Sweco, tfn 08-522 952 26, fredrik.meurling@sweco.se
Elina Smidlund, presskontakt Sweco, 072-200 53 62,
elina.smidlund@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 6.7 Mdr och har ca 7 400 anställda i tolv länder. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Bifogade filer

PDF-dokument