Skip to main content

Svensk mäklarprocess ger energieffektivitet världen över - IVA och SWECO Theorells belönar engagerad och uthållig pionjär

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 16:34 CET

Svensk mäklarprocess ger energieffektivitet världen över - IVA och SWECO Theorells belönar engagerad och uthållig pionjär

Stora Energipriset går i år till Hans Nilsson i Stockholm, energikonsult på
FourFact AB samt ordförande i Demand Side Management-kommittén inom
International Energy Agency, IEA . Årets prisutdelare är Ola Alterå,
statssekreterare till Maud Olofsson och ansvarig för energifrågor.

Hans Nilsson belönas för att ha utvecklat teknikupphandlingen de senaste 20 åren
till en metod att skynda på ny energieffektiv teknik hos tillverkare. Till
exempel producenter av värmepumpar, vitvaror och belysning både i Sverige och
utomlands.

- Teknikupphandlingen sammanför köpare och producenter av ny energieffektiv
teknik. Den mäklarrollen har jag varit med och utvecklat. Kraven från
målmedvetna kunder motiverar företagens utveckling av produkter. Marknaden
utvecklas då i snabbare takt, säger pristagaren Hans Nilsson.

Electrolux AB får i år Stora Energiprisets hedersomnämnande för sitt aktiva och
målinriktade energispararbete både i produktutveckling och i den egna
produktionen. Den har lett till att företaget har en världsledande position med
produkter inom den högsta energieffektivitets- klassen i samtliga
vitvarusegment. Energianvändingen är idag minde än hälften så stor som den var
för 10 år sedan.

- Världen över sparar man energi tack vare resultaten av det som pristagare och
hedersomnämnda bidragit med genom åren. Den insparade energin, den så kallade
Negawatten, är effekten av långsiktigt och fokuserat energiengagemang, säger
Karin Annerwall Parö, VD på SWECO Theorells.

- Vi är stolta över att få ta emot detta hedersomnämnande. Electrolux har under
lång tid arbetat hårt för att ta fram energisnåla produkter och minska
energianvändningen i våra fabriker. Detta sporrar oss att fortsätta detta
viktiga arbete, säger hedersomnämndas representanter på Electrolux, miljöchef
Henrik Sundström och energiansvarig Arne Pontenius, i ett gemensamt uttalande.

Stora Energipriset belönar personer, företag och organisationer som gjort
framstående och beprövade insatser för att spara energi. Priset delas ut för
tjugotredje gången.

Kungl. Ingenjörsvetanskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till
nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt
näringslives utveckling. www.iva.se

SWECO Theorells är en komplett installationskonsult inom VVS, el, tele, brand,
systemintegration automation och installationsrelaterade FM-tjänster. Företaget
ingår i SWECO, Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur. www.sweco.se

Stora Energipriset. www.sweco.se/storaenergipriset


För ytterligare information kontakta:
Carl-Erik Nyquist, juryns ordförande, tfn 070-230 13 33.
Karin Annerwall Parö, VD SWECO Theorells, tfn 08-695 66 62.
Hans Nilsson, pristagare, konsult FourFact AB, tfn 070-237 08 62.
Pressjouren, Electrolux, tfn 08-657 65 07.