Skip to main content

Sweco anlitas för omvandling av Centralstation Stockholm

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:50 CEST


Centralstationen står inför ett omfattande behov av grundförstärkning. Samtidigt planeras en modernisering av själva stationsbyggnaden. Sweco har anlitats av Jernhusen som ansvariga konstruktörer i projektet.

Centralstationen uppfördes under slutet av 1800-talet. Byggnaden är till stor del grundlagd på ursprungliga träpålar. Delar av stationsbyggnaden har sättningar som fortsätter om inga åtgärder sätts in. En omfattande grundförstärkning planeras och Sweco är anlitade som ansvariga för projekteringen.

- Det här är ett mycket utmanande arbete för våra ingenjörer. Mycket av arbetet med grundförstärkningen kommer att ske längst ner under befintliga grundmurar och valv av tegel. Dessutom ska allt arbete ske utan att störa den befintliga verksamheten på Centralstationen, säger Eva Nygren, vd för Sweco Sverige.

Parallellt med grundförstärkningen är ambitionen att starta ett arbete med att modernisera Centralstationen. Även här kommer Sweco att ansvara för det konstruktionsarbete som planeras att genomföras etappvis fram till 2012.
Uppdraget är värt omkring 6,5 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Sören Hed, vd för Swecos byggkonstruktörer, 08-692 55 38, soren.hed@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 500 anställda i tio länder och omsatte 2008 drygt 5,5 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.