Skip to main content

Sweco anlitas som datasamordnare för Slussen

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 10:37 CEST


Sweco anlitas för omfattande datasamordningsuppdrag av Stockholms Stad när nya Slussen ska projekteras. Uppdraget är värt omkring tio miljoner kronor och är det hittills största inom datasamordning för Sweco.

Slussen i Stockholm är en välkänd, men sliten och omodern anläggning som nu ska rivas och byggas om från grunden. Byggnationen av den nya Slussen kommer att starta under 2012 och stå klart 2018.

Swecos uppdrag är att ansvara för tillvägagångssätt och lösningar angående projektkommunikation och dokumenthantering under projekteringsfasen. Det innebär att Sweco tar fram och koordinerar processer, arbetsmetoder och flöden inom projektet samt ser till att det finns fungerande IT-stöd för detta.

- Datasamordningen för Slussen är en komplex uppgift som kräver spetskompetens inom IT och förståelse för projekteringsprocessen. Sweco besitter stor erfarenhet men även nytänkande inom området och blev därför det mest konkurrenskraftiga anbudet när vi handlade upp uppdraget, säger Mårten Frumerie, projektchef, Exploateringskontoret Stockholms Stad.

- Sweco har lång erfarenhet av att driva datasamordning inom stora projekt. De senaste åren har verksamheten vuxit kraftigt, framför allt med stora uppdrag inom infrastruktur och offentlig sektor, säger Eva Nygren, vd för Sweco Sverige.

Datasamordning är ett komplext område som engagerar flera olika kompetenser inom bland annat GIS - och CAD-samordning, dokumenthantering, informationsportaler, IT-support, datakonvertering och transformering.

För mer information kontakta:
Jan Zakariasson, vd Sweco Position, tfn 08-695 63 22, jan.zakariasson@sweco.se
Jesper Persson, uppdragsansvarig på Sweco, tfn 08-695 64 04, jesper.persson@sweco.se
Mårten Frumerie, projektchef Stockholm Stad, tfn 08-508 262 39, marten.frumerie@expl.stockholm.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 400 anställda i tio länder och omsatte 2008 drygt 5,5 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.