Skip to main content

SWECO effektiviserar fjärrvärme i Murmansk

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 08:34 CEST

SWECO Energuide har fått i uppdrag att göra en förstudie gällande upprustning av ett fjärrvärmesystem i Murmansk.

Fjärrvärmenätet är cirka 70 kilometer långt och förser drygt 125 000 personer i 600 fastigheter, med värme och varmvatten. Uppdraget innebär att studera systemen för värmeproduktion och distribution, samt de ekonomiska förutsättningarna. SWECO ska även utarbeta en upprustningsplan och genomföra omfattande miljöstudier.

Murmansk, med närmare 400 000 invånare, är beläget i nordvästra Ryssland. Fjärrvärmesystemet etablerades redan på 40-talet och är i relativt dåligt skick på grund av eftersatt underhåll under många år.

- Uppdraget omfattar förutom teknik även ekonomi och miljö. Inom alla tre områdena finns stor potential för effektiviseringar, vilket gör projektet extra stimulerande, säger Anders Ståhl utlandsansvarig på SWECO Energuide.

Projektet är finansierat av SIDA och kommer att utföras av SWECO Energuide i samverkan med COWI. Uppdraget är värt 4,3 miljoner kronor och beräknas pågå i nio månader.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Anders Ståhl, utlandschef, SWECO Energuide, tfn +46 8-695 60 57