Skip to main content

Sweco får omfattande vattenkraftsuppdrag i Laos

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:01 CEST

Swecos vattenkraftsingenjörer anlitas för att vara kundens tekniska stöd i samband med utbyggnaden av vattenkraftsverket Theun Hinboun i centrala Laos. Uppdraget är värt drygt 50 miljoner SEK.

- Vattenkraftsbyggandet har sedan tidigt 2000-tal verkligen tagit fart ute i världen och vi håller oss väl framme som ett av de mest efterfrågade teknikkonsultföretagen på marknaden, säger Swecos uppdragsansvarige Lennart Lundberg.

Sommaren 2006 anlitades Sweco för att utreda och ta fram upphandlingsdokument för utbyggnaden. Det nya uppdraget omfattar teknisk granskning och rådgivning i kontraktsfrågor under projektering och byggnation av anläggningen. Uppdraget utförs åt Theun Hinboun Power Company (THPC).

Projektet omfattar en 70 meter hög betongdamm av RCC typ (Roller Compacted Concrete), en sex kilometer lång borrad tilloppstunnel, två separata kraftstationer (220 MW + 60 MW) samt kraftledningar som knyter an till både det laotiska och det intilliggande thailändska distributionsnätet.

Insatsen från Sweco omfattar samtliga traditionella kunskapsområden inom vattenkraft såsom anläggning och statik, hydrologi, geologi, geoteknik, dammbyggnad, mekanik, turbinteknik, elkraftsteknik och el-distribution.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Lundberg, uppdragsansvarig på Sweco, 08-695 60 65, lennart.lundberg@sweco.se
Kaj Möller, utlandschef för Swecos infrastrukturverksamhet, 08-695 65 03, kaj.moller@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 400 anställda i tio länder och omsatte 2007 cirka 4,6 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är medlem på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.