Skip to main content

SWECO får uppdrag i Filippinerna

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 08:55 CEST

SWECO har fått i uppdrag att planera för bättre avfallshantering i staden Surigao på ön Mindanao i Filippinerna. Uppdraget är värt tre miljoner kronor.

SWECO ska utreda och förprojektera ett modernt och hållbart avfallssystem i Surigao i enlighet med Filippinernas nya miljölagstiftning.

– Idag dumpas bland annat hushållsavfall på en tipp på stranden intill ett bostadsområde, berättar Karin Eberle, projektansvarig på SWECO. Det finns risk för allvarliga miljö- och hälsoeffekter när soporna lakas ut i havet. Ett exempel är påverkan på fisket, som är den absolut största inkomstkällan i Surigao. Genom projektet vill vi öka miljömedvetenheten och planera för säker deponering, kompostering och återvinning av avfall.

Uppdraget fokuserar på design och kostnadsanalys av en ny avfallsanläggning samt stängning av den gamla tippen. En viktig del i detta är att utreda miljökonsekvenser och sociala aspekter idag och i det framtida avfallssystemet. Det planeras även för en mer effektiv insamling med högre grad av återvinning genom källsorteringsförsök och utbildning.

Projektet genomförs i nära samarbete med Surigao kommun och SWECO bidrar med experter inom miljö, avfallsteknik och ekonomi. Arbetet påbörjades i maj och beräknas avslutas i december 2003.

Uppdraget utförs av SWECO VIAK och finansieras av Sida.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Karin Eberle, projektansvarig, SWECO VIAK, +46 8 695 63 99