Skip to main content

SWECO får vatten- och avloppsuppdrag i Lettland

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 08:00 CEST

SWECO har fått i uppdrag att projektera vatten- och avloppsverk samt avloppsledningar i Jurmala, Lettland. Uppdraget är värt sju miljoner kronor.

Projektet omfattar ett nytt avloppsreningsverk, ett nytt vattenverk med brunnar och anslutningsledningar samt ombyggnad av avloppsledningar. SWECO fungerar som beställarombud för avloppsreningsverket och kommer att utföra byggkontroller fram till färdigt verk.

Jurmala, som har knappt 70 000 invånare, ligger vid Östersjökusten cirka 2,5 mil från Lettlands huvudstad Riga och är ett populärt turistmål. I den EU-anpassning på miljösidan som pågår i Lettland är investeringarna i Jurmala ett viktigt delprojekt. De befintliga anläggningarna i Jurmala visar stora brister på grund av långvarigt eftersatt underhåll. Projektet kommer att väsentligt höja standarden på vatten- och avloppshanteringen i Jurmala samt ge goda förutsättningar för en utveckling av turistnäringen.

– Det är ett mycket intressant projekt då uppdraget spänner över hela projektcykeln, från förslag över projektering, upphandling och byggkontroll fram till färdigt och idrifttaget avloppsverk, säger projektledare Leif Janzon, SWECO VIAK.

SWECO samarbetar med det lettiska bolaget Aqua Brambis, som bland annat kommer att utföra detaljprojektering av ledningar samt byggkontroll.

Projektet är finansierat av SIDA och kommer att utföras av SWECO VIAK. Uppdraget beräknas pågå i två och ett halvt år.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Leif Janzon, projektledare SWECO VIAK, tfn 08-695 62 73