Skip to main content

SWECO får vatten- och miljöuppdrag i Ecuador

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 11:25 CEST

SWECO får vatten- och miljöuppdrag i Ecuador

SWECO har fått i uppdrag att studera vattenavrinningsområdet vid Rio Mira i Ecuador. Syftet är att utreda om området går att använda för konstbevattning. Uppdraget är värt åtta miljoner kronor.

SWECO ska genomföra förstudier av avrinningsområdet vid floderna Mira Mataje och Carchi Guaytara. Rio Mira sträcker sig från nordöstra Ecuador över gränsen till Colombia. Uppdraget består av två delar. Första etappen består i att utreda flodernas egenskaper och hur vattnet används idag.

Den andra etappen handlar om att utarbeta en utvecklingsplan för den framtida vattenanvändningen för jord- och skogsbruk, dricksvatten och vattenkraft, samt att lägga fram förslag på hantering av avloppsvatten och skyddade områden. I uppdraget ingår även att utforma en strategisk miljökonsekvensbeskrivning.

– Det här är andra uppdraget i Ecuador på kort tid. Det är intressant för SWECO att det blivit känt att vi är duktiga på detta, säger Lennart Lundberg projektledare på SWECO VBB.

Uppdraget finansieras av Sida och kommer att utföras av SWECO VBB och SWECO VIAK samt svenska Orgut Consulting AB. Uppdraget beräknas pågå i ett år.

SWECO genomför just nu ett liknande projekt i Ecuador vid floden Rio Shincata. Även där är uppdraget att utreda den framtida vattenanvändningen för jordbruks- och vattenkraftändamål.

Läs mer om projektet på www.sweco.se

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Lundberg tfn 08-695 60 65