Skip to main content

SWECO får ytterligare uppdrag i Moçambique

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 10:38 CEST

SWECO har fått i uppdrag att utreda vattenförhållandena i floden Umbeluzi som är ett gemensamt vattendrag mellan länderna Swaziland och Moçambique.

– Tillgången på vatten i södra Afrika är tidvis mycket begränsad, berättar Lennart Lundberg, projektledare på SWECO VBB. Därmed är också användningen av de knappa resurserna som finns, en avgörande fråga mellan länder med gemensamma intressen i vattendragen. Vattnet i Umbeluzi floden används mestadels för konstbevattning i Swaziland medan den för Moçambique är helt avgörande för vattenförsörjningen till huvudstaden Maputo.

Utredningen syftar till att bestämma den nuvarande vattentillgången och hur vattnet används och fördelas mellan länderna.

Resultatet av utredningen kommer att användas som underlag för att upprätta ett samarbetsavtal mellan länderna för att fördela vattentillgången och reglera vattenanvändningen.

Beställare är National Water Directorate DNA i Moçambique, som företrädare för de två ländernas regeringar. Uppdraget finansieras av Nordic Development Fund (NDF) och kommer att genomföras av SWECO VBB och SWECO VIAK i samarbete med lokala konsulter. Uppdraget beräknas pågå i ett år och är värt drygt tre miljoner kronor.

SWECO genomför för närvarande två andra liknande utredningar i Moçambique.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide SWECO Connect och Statkraft Grøner. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Lundberg, projektledare SWECO VBB, +46 8 695 60 65