Skip to main content

SWECO förvärvar finländska PIC Engineering Oyj

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 08:42 CET

SWECO förvärvar Finlands näst största teknikkonsultföretag, PIC
Engineering Oyj, med 900 anställda. Genom affären befäster SWECO sin
närvaro ytterligare i Norden. Tidigare i år förvärvade SWECO den norska
teknikkonsulten Statkraft Grøner.

PIC Engineering är ett av de ledande industrikonsultföretagen i Norden
med en omsättning på drygt 60 miljoner euro. Företaget utför
konsulttjänster inom processindustri, verkstadsindustri, elektronik och
marinteknologi. Förutom i Finland har PIC Engineering verksamhet i
Sverige, Estland och Ungern.

- Förvärvet av PIC Engineering är industriellt riktigt. Vi befäster vår
närvaro i Norden samtidigt som vi stärker vår befintliga
industrikonsultverksamhet. Vi får framför allt en strategiskt viktig
plattform i Finland och vi fortsätter att bygga ett starkt
internationellt teknikkonsultbolag, säger Wigon Thuresson, koncernchef
och VD i SWECO.

- Förvärven av Statkraft Grøner och PIC Engineering kommer att förbättra
vår marknadsposition och bidra till en fortsatt stark lönsamhet,
fortsätter Wigon Thuresson.

SWECO får efter förvärvet cirka 3 700 anställda, med bolag i sju länder
och en årlig omsättning på 3,1 miljarder kronor.

- SWECO kompletterar oss väl och vi ser därför detta som ett naturligt
steg i vår utveckling. SWECO stärker våra kompetenser inom flera viktiga
områden och stödjer vår fortsatta expansion, säger Lauri Hintikka,
koncernchef i PIC Engineering.

PIC Engineering kommer att driva verksamheten vidare i nuvarande form
och med befintlig ledning.

SWECO förvärvar PIC Engineering genom att köpa samtliga aktier i PIC:s
moderbolag, vilket till 84 procent ägs av fonder som förvaltas av
riskkapitalbolaget CapMan. Resterande 16 procent ägs av ledningen i PIC
Engineering.

Ersättning kommer att utges dels kontant, dels i form av nyemitterade
aktier av serie B i SWECO. Säljarna kommer efter förvärvet att äga 9,9
procent av kapitalet och 4,8 procent av rösterna i SWECO.

Förvärvet ska slutföras vid årsskiftet och bedöms påverka SWECOs vinst
och kassaflöde per aktie positivt redan från och med 2004. Soliditeten
beräknas efter affären uppgå till ca 34 procent.

Extra bolagsstämma

SWECOs styrelse kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma.
Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att
fatta för affären nödvändiga emissionsbeslut.

Den extra bolagsstämman äger rum den 22 december kl 10.00. Plats:
Hörsalen, Gjörwellsgatan 28, Stockholm.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide SWECO Connect och Statkraft Grøner. SWECO-
aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO +46 8 695 60 00
Lauri Hintikka, VD och Koncernchef i PIC Engineering +358 9 530 9304

FAKTA

SWECO får efter förvärvet av PIC Engineering och det tidigare köpet av
Statkraft Grøner en omsättning på 3,1 miljarder kronor, ca 3 700
anställda och etablerade bolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark,
Estland, Litauen och Ungern. SWECO bedriver dessutom sedan länge en
internationell konsultverksamhet runt om i världen med uppdrag i ett 40-
tal länder.

SWECO erbjuder samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur och
utför kvalificerade konsulttjänster till kunder inom den offentliga
sektorn och industriföretag inom ett stort antal branscher, såväl i
Sverige som utomlands. Flera av SWECOs dotterbolag har anor sedan slutet
av 1800-talet med kunskaper och erfarenheter som är viktiga för det
internationella samhällsbyggandet.

SWECOs köp av PIC Engineering och Statkraft Grøner är ett led i
koncernens strategiska utveckling mot en konkurrenskraftig aktör på den
europeiska marknaden, där ökad internationell närvaro och kvalificerad
kompetens efterfrågas allt mer.

SWECOs verksamhet omfattar kvalificerade konsulttjänster inom;
- Arkitektur
- Byggkonstruktion
- Installation
- Transport & Anläggning
- Vatten & Miljö
- Industriteknik (inkl. process, verkstad, elektronik och marin)
- Projektledning
- Energisystem
- Geografisk positionering, GIS
- IT-utveckling

De största verksamhetsområdena är Vatten & Miljö, Transport &
Anläggning, Industri samt Installation. Efterfrågan på kvalificerade
konsulttjänster är stor, framför allt genom östra och centrala Europas
integration i EU och den utveckling som väntas ske i området.