Skip to main content

SWECO fortsätter öka lönsamheten

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 14:08 CEST


• Rörelseresultatet mer än fördubblades och uppgick till 115,3 MSEK (52,2)
• Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 procent (6,4)
• Nettoomsättningen ökade med 17 procent och uppgick till 959 MSEK (820)
• Resultatet före skatt uppgick till 117,7 MSEK (60,3)
• Resultatet efter skatt uppgick till 82,4 MSEK (42,3),
motsvarande 4,74 SEK per aktie (2,41)

Koncernchef Wigon Thuresson kommenterar:

– Lönsamheten fortsätter att öka. Den sena påsken innebar att det första kvartalet innehöll fler timmar än motsvarande period förra året. Vi gör en kraftig resultatförbättring även om vi inte räknar med dessa timmar.

– Vi fortsätter att flytta fram våra marknadspositioner, framför allt i Norden men även på våra internationella marknader. Genom förvärvet av Finlands ledande projektledningsföretag CM-Urakointi kompletterar vi vår befintliga verksamhet i landet och förstärker samtidigt möjligheterna att växa på marknaderna österut.

– Vår starka position och en fortsatt god efterfrågan på flertalet av SWECOs tjänster innebär att utsikterna för resterande del av 2006 är fortsatt goda.


Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO. Tel 08 695 66 02, 0734 12 66 02
Bo Jansson, finansdirektör i SWECO. Tel 08 695 66 06, 0734 12 66 06