Skip to main content

SWECO ökar konkurrenskraften bland små och medelstora företag i Tunisien

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 09:23 CET

SWECO har fått i uppdrag att förbättra verksamheten och effektivisera produktionen i små och medelstora företag i Tunisien. Uppdraget är värt 4 miljoner kronor.

– Vi har varit verksamma i Tunisien de senaste tio åren, framförallt med konsultuppdrag på miljösidan. Landets Energi- och Industridepartement har valt att dra igång en nationell satsning för att höja produktiviteten bland landets industriföretag och nu ska vi bidra med vår kompetens, säger Mikael Kullman utlandschef på SWECO.

Under de närmaste tre åren kommer SWECO att bidra med expertkunskap inom tekniskt underhåll till det nationella tekniska centret CETIME, Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques. CETIME, som funnits sedan 1982, har bland annat i uppgift att utveckla tillverkande industriföretag genom att höja standarden i produktionen och öka deras konkurrenskraft. Uppdraget finansieras av Sida.


För ytterligare information kontakta:
Mikael Kullman, utlandschef SWECO, 08-695 63 36, mikael.kullman@sweco.se
Hans Lundborg, uppdragsansvarig SWECO VIAK, 08-695 62 44, hans.lundborg@sweco.se

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. SWECO har 3600 anställda i åtta länder och omsatte 2004 cirka 3,1 Mdr SEK. För närvarande genomför SWECO uppdrag i cirka 45 länder runt om i världen. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.