Skip to main content

​Sweco planerar ny bangård för Västlänken

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2020 09:13 CET

Bild: Getty Images

När Västlänken öppnas förändras trafikeringen i Göteborgsområdet. Trafikverket har därför gett Sweco i uppdrag att ta fram en järnvägsplan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning och systemhandling för en ny bangård som kommer att rymma 2 000 tågmeter uppställningsspår uppdelade på fyra 250 tågmeters spårlängder. 

Anläggningen i Lärje ska också utformas för att klara en eventuell framtida utbyggnad motsvarande 1 000 tågmeter uppställningsspår. I uppdraget ingår också att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad och byggplatsuppföljning. Uppdraget är ett i raden av flera järnvägsuppdrag som Sweco vunnit de senaste månaderna.

– Utmaningen i det här uppdraget är att hitta rätt lösning för tågen på en begränsad yta. Vidare ska byggnationen av bangården också planläggas för att orsaka så lite friktion som möjligt med den samtidiga byggnationen av Västlänken, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet.

Planen kommer att bli föremål för samråd hos olika berörda myndigheter, fastighetsägare och andra intressenter. En viktig fråga i arbetet med järnvägsplanen är hållbarhetsaspekterna.

– Det här är ett spännande och komplext uppdrag som kräver stort hänsynstagande till miljön. Vi kommer i inledningen av uppdraget ha ett målbildsseminarium där hållbarhetsaspekterna tas upp och även ta fram en klimatkalkyl som blir viktig för hållbarheten i såväl utformningen som själva byggandet av bangården, förklarar Maria Fransson ansvarig för uppdraget på Sweco.

I och med det nya uppdraget fortsätter Sweco sin expansion inom järnvägsområdet och det kommer även bli fråga om att nyrekrytera till Göteborgskontoret. I uppdraget kommer flertalet av Swecos experter involveras. Utöver kompetens inom järnväg deltar Swecos specialister inom miljö, VA, anläggning, landskapsarkitektur, energi och samhällsanalys.

Swecos uppdrag, som är värt ca 31 miljoner kronor, startar i februari och förfrågningsunderlaget ska vara klart i slutet av 2022. Byggplatsuppföljningen kommer sedan att pågå fram till 2026.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Thulin, vd Swecos järnvägsverksamhet, 070–7623727, jan.thulin@sweco.se
Maria Fransson, ansvarig för uppdraget, 072-543 22 19, maria.fransson@sweco.se
Bessie Wedholm, tf pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 50 20 (endast press), bessie.wedholm@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.sweco.se