Skip to main content

Sweco projektleder byggandet av Sveriges första nollenergiskola

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 10:30 CET

Fastighetsbolaget Fabs i Alingsås har anlitat Sweco för att leda projekteringen och projektleda byggandet av Sveriges första nollenergiskola.

– Målen är högt ställda. Skolan projekteras som ett nollenergihus men först något år efter inflyttning kan vi säkert veta hur utfallet blir, säger Peter Axelsson projektledare på Sweco.

Huset uppförs med så kallad passivhusteknik och för att skolan ska kunna bli ett nollenergihus har skolan en solcellsanläggning på taket som är nätansluten med en installerad effekt på cirka 170 kW. Energianvändningen i byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Det finns därför stora möjligheter till besparingar genom att arbeta med passivhusteknik och nollenergi.

– För att inspirera elever och personal i skolan att minska energiförbrukningen kommer skolans förbrukning och produktion av energi att kunna följas på stora displayer i skolan, säger Peter Axelsson. 

Nollenergihus
Definitionen på nollenergihus är att huset ska producera lika mycket energi som det använder under ett år.

Stadsskogens skola
Skolan ska innehålla förskola och klasser till och med årskurs sex. Totalt sett kommer Stadsskogens skola att förbruka cirka 44 kWh/m2/år varav belysning, kopieringsapparater med mera står för nästan hälften av energiförbrukningen. En tredjedel av förbrukningen avser uppvärmning under vinterhalvåret och tas från fjärrvärme. Fjärrvärmen i Alingsås är producerad av enbart förnyelsebara biobränslen i närområdet.
 

Passivhusskolan ingår i en större satsning av Alingsås kommuns satsning på en ny hållbar träffpunkt med mötesplats, nollenergiskolan, allaktivitetshall, ett torg och en parkeringsanläggning.

För ytterligare information kontakta:
Peter Axelsson, projekteldare på Sweco, peter.axelsson@sweco.se, tfn 031-62 75 19

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har ca 6 200 anställda i elva länder och omsatte 2010 ca 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.