Skip to main content

Sweco projektleder utbyggnaden av tunnelbanan i Helsingfors

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:19 CEST

Sweco har fått i uppdrag att projektleda utbyggnaden av den nya Västmetron som ska knyta samman Helsingfors och Esbo. Projektet är det största infrastrukturprojektet någonsin i Finland och beräknas kosta drygt 6,8 miljarder SEK. Swecos uppdrag är värt närmare 100 miljoner SEK.

Utbyggnaden av Västmetron omfattar en 13 km lång tunnelbanesträcka med sammanlagt åtta stationer. En av de största utmaningarna i det tekniskt avancerade projektet blir att planera så att de omfattande byggnationerna och materialtransporterna inte stör kringboende och befintlig trafik under byggtiden.

Den nya sträckan får stor betydelse både för de allmänna transporterna i regionen och för utvecklingen av de västra stadsdelarna i Helsingforsområdet. Bakom projektet står Länsimetro Oy som ägs av städerna Helsingfors och Esbo.

Västmetron beräknas stå klar i slutet av 2013.

För ytterligare information kontakta:
Jyrki Keinänen, vd i Sweco CMU Oy, tel +358 10 850 6016, jyrki.keinanen@sweco.fi
Kari Auranen, projektledare i Sweco CMU Oy, tel +358 10 820 5002, kari.auranen@sweco.fi

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 400 anställda i tio länder och omsatte 2007 cirka 4,6 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är medlem på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.