Skip to main content

Sweco ritar nya lokaler för Esrange Space Center i Kiruna

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2012 09:46 CET

Vid Esrange Space Center pågår nu en satsning för att ge SSC:s (Swedish Space Corporation) rymdbas ett lyft inför framtiden. Swecos arkitekter har ritat förslag till nya lokaler som bättre ska spegla den högteknologiska verksamheten.

Esrange Space Center är en idealisk plats för rymdverksamhet där det bedrivs både grundforskning och klimatforskning genom att ge forskare och gäster från hela världen tillgång till rymden.

När man ansåg att den högteknologiska verksamheten inte längre speglades av anläggningen som byggdes på 1960-talet, kontaktades Sweco för att utforma en ny byggnad. Sweco har lämnat förslag till en ny inpasseringslokal och en portal i form av en skulptural konstruktion, samt en ny byggnad för restaurang, utställningsytor och mötesytor kompletterat med ett spektakulärt utsiktstorn.

– Anläggningen är inte ändamålsenlig och vi har vissa kapacitetsproblem. Med en ny byggnad för våra gäster kan vi erbjuda bättre möjligheter att bedriva forskning och även utbildning hos oss. Swecos förslag är nytänkande och helt i linje med vår vision, säger Lennart Poromaa, platschef på Esrange.

Tanken med den nya byggnaden är att skapa ett nytt landmärke som är väl synligt från inpasseringen - en modern, tidsenlig byggnad som personal och ledning är stolta över.

– Med vårt förslag vill vi spegla kärnan i varumärket Esrange och ge nya besökare ett bestående positivt första intryck, säger Peter Järvholm, ansvarig arkitekt tillsammans med August Wiklund på Sweco.

Under stora delar av året kommer gäster och forskare från länder som exempelvis USA, Japan, Tyskland, Frankrike och Sverige till anläggningen för att flyga sina experiment på sondraketer eller vetenskapliga ballonger.

Swecos förslag har fått ett positivt mottagande och nu ser SSC över olika alternativ och lösningar för finansieringen. Ambitionen är att starta projekteringen under 2013 och byggstart under 2014.


För mer information, kontakta:

Ansvariga arkitekter
Peter Järvholm peter.jarvholm@sweco.se   Tfn: 076 824 11 56
August Wiklund august.wiklund@sweco.se Tfn: 073 412 92 96

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 7,2 miljarder SEK och har ca 7 700 anställda i Norden och i centrala och östra Europa.  För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.