Skip to main content

Sweco undersöker svenska sjöar och hav

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 11:12 CEST


Ett 50-tal sjöar och vattendrag samt 40 marina mätstationer sätts nu under lupp. Sweco har fått uppdraget att mäta och utvärdera om det förekommer kemikalier som exempelvis nonylfenol, TBT samt en rad bekämpningsmedel.

Totalt ingår ett fyrtiotal kemiska ämnen i undersökningen. Uppdraget är en följd av att EU:s vattendirektiv nu delvis har börjat gälla i Sverige som en del av den s.k. vattenförvaltningsförordningen. Sweco har lång erfarenhet av att mäta förekomsten av kemikalier i sjöar och vattendrag samt tolka resultaten och bedöma vilka miljörisker olika ämnen medför.

- Vi ser goda möjligheter till liknande utredningsuppdrag i framtiden. Det finns även ett stort behov av att ta fram planer på hur kvaliteten på vattnet kan förbättras. Uppdragen finns över hela Europa, säger Eva Nygren, vd för Sweco Sverige.

Sjöarna som ingår i uppdraget ligger i Norra Östersjöns vattendistrikt som omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Östergötlands och Dalarnas län.

För mer information kontakta:
Niklas Törneman, uppdragsansvarig på Sweco, tfn 040-16 70 14, niklas.torneman@sweco.se
Rebecka Gunner, informationschef på Sweco, tfn 0734-12 66 75, rebecka.gunner@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 400 anställda i tio länder och omsatte 2008 drygt 5,5 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.