Skip to main content

SWECO uppgraderar avloppssystem i Sibirien

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2003 09:41 CEST

SWECO har fått i uppdrag att uppgradera avloppssystemet i staden Surgut i Ryssland. Uppdraget är värt fem miljoner kronor.

SWECO ska tillsammans med Mott Mc Donald i England, projektera och upphandla entreprenader för att bygga ut och uppgradera Surguts avloppssystem samt projektera ett nytt reningsverk.

- Idag rinner stora delar av avloppsvattnet ut i floden Ob, berättar Lars Arvling ansvarig för projektet på SWECO, med det nya reningsverket kommer situationen att förbättras radikalt.

För 23 år sedan hittades olja- och gasfyndigheter i Surgut, och staden har expanderat i mycket snabb takt, vilket gjort att stadens avloppssystem inte klarar av fler anslutningar. Idag bor 300 000 personer i Surgut.

Den totala investeringen för upprustningen är uppskattad till 800 miljoner kronor och finansieras av EBRD (European Bank for Reconstruction and Development).

SWECOs uppdrag beräknas att ta 30 månader och kommer att utföras av SWECO VIAK.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Lars Arvling, projektansvarig, SWECO VIAK, tfn 08 695 64 60