Skip to main content

Sweco utvärderar utanförskap åt regeringskansliet

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:25 CEST

Integrations- och jämställdhetsdepartementets satsning på att motverka utanförskap i utsatta kommuner och stadsdelar ska utvärderas. Uppdraget har gått till Swecos specialister på analys och utvärdering.

Ett tjugotal kommuner, från Luleå i norr till Malmö i söder, har tecknat samverkansavtal med regeringen för att skapa bättre levnadsförhållanden i stadsdelar präglade av utanförskap.

Sweco ska utvärdera hur arbetet har bedrivits, vilka problem som identifierats, vilka aktörer man involverar och hur väl processerna fungerar. Syftet är att Swecos underlag ska ligga till grund för regeringens fortsatta utformning av den urbana politiken.

- Sweco är idag mycket aktiva i planering och utveckling av hållbara städer. Det här uppdraget ger oss ett tydligt socialt perspektiv som kan komma till användning i många av våra andra uppdrag runt om i världen, säger Eva Nygren vd för Sweco Sverige.

Sweco kommer att prova nya utvärderingsmetoder i uppdraget. Det innebär att stadsdelarna till en del själva kommer att delta i utvärderingsuppdraget och utvärdera varandra.

Uppdraget beräknas pågå till hösten 2010.

För mer information kontakta:
Uppdraget kommer att utföras av Göran Hallin, konsult på Sweco Eurofutures, goran.hallin@sweco.se eller 073-037 07 23

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 500 anställda i tio länder och omsatte 2008 drygt 5,5 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.