Skip to main content

SWECOs förvärv av Statkraft Grøner genomfört

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 14:37 CEST

SWECO slutförde den 1 september förvärvet av den norska teknikkonsulten Statkraft Grøner med 340 anställda. Genom köpet blir SWECO en av de ledande teknikkonsulterna på den norska marknaden. Tidigare huvudägaren Statkraft SF får efter förvärvet 2,3 procent av aktierna i SWECO.

SWECO har förvärvat 92 procent av aktierna i Statkraft Grøner av energiföretaget Statkraft SF. Resterande del av aktierna ägs av anställda i Statkraft Grøner. I samband med förvärvet har SWECO, som en del av köpesumman, överlåtit sammanlagt 340 000 egna aktier, serie B, till Statkraft SF. De 340 000 aktierna utgjorde SWECOs hela innehav av återköpta aktier. Statkraft SF kommer efter förvärvet att äga 2,3 procent av kapitalet och 1,1 procent av antalet röster i SWECO AB.

Statkraft Grøner omsätter 320 MNOK. Företaget har 320 anställda på sju orter i Norge och ett 20-tal konsulter i Göteborg och Stockholm i dotterbolaget Gröner Veritech. Statkraft Grøner arbetar främst med uppdrag inom områdena miljö, transport, energi, industri och bygg. Företaget bedriver även utlandsverksamhet med uppdrag i Centralamerika, Asien och Afrika. SWECOs befintliga verksamhet i Norge består av installationskonsulten Theorells och SWECO Samfunnsteknikk som är specialiserade på transport och anläggning samt vatten och miljö. SWECOs verksamhet i Norge bedrivs från fem regionkontor. Avsikten är att integrera SWECOs befintliga norska verksamhet med Statkraft Grøner. SWECOs sammanlagda verksamhet i Norge får en omsättning på 400 MNOK och cirka 450 anställda.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad
kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO
FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik,
SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect.
SWECO-aktien är noterad på O-listan vid
Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, tfn +46734 12 66 02
+46 8 695 60 00
Dag M. Solberg, VD i Statkraft Grøner, tfn +47 67 12 80 00