Skip to main content

Två nya vattenkraftuppdrag till Sweco

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 10:00 CEST

Stora delar av den svenska vattenkraften byggdes ut under första hälften av 1900-talet. Anläggningarna står idag inför omfattande behov av förnyelse för att kunna bibehålla sin produktionskapacitet och öka effekten.

‒ Swecos ingenjörer var flitigt anlitade redan när den svenska vattenkraften byggdes ut. Nu kommer vår specialistkompetens inom vattenkraftsområdet till stor nytta igen i den omvandling som pågår, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Fakta om de två uppdragen:

Vid Hissmofors kraftverk i Indalsälven vid Storsjöns utlopp ska Sweco projektera en ny kraftstation som ska ersätta befintliga aggregat i en av de gamla stationerna. Uppdraget utförs åt Jämtkraft. Hissmofors är ett av Jämtkrafts tre största vattenkraftverk.

Sweco har även fått i uppdrag av Bergeforsens Kraft AB, samägt av Vattenfall och Eon, att projektera ett nytt utskov med dammluckor vid Bergeforsens vattenkraftverk för att skapa möjligheter att ta emot ökade vattenflöden i älven och därmed öka dammsäkerheten vid anläggningen.

För ytterligare information kontakta:
Johan Dozzi, vd Sweco Infrastructure,0734-12 60 99, johan.dozzi@sweco.se

Rebecka Gunner, informationschef Sweco Sverige, 0734 -12 66 75, rebecka.gunner@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 100 anställda i elva länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.