Xypz4busw4cvw1lrrnby

Swedacs utredning: Stora förändringar vid brexit

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 16:15 CET

I dag överlämnar Swedac en rapport till EU och handelsminister Ann Linde om hur den svenska handeln påverkas av brexit. Rapporten synliggör de frågor som behöver lösas för att mildra de negativa konsekvenser som väntas för import och export av produkter.

Lh9afnxgg0tke0etxeb8

Säkrare julhandel med nya lagförslag

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 16:04 CET

EU-kommissionen presenterade i dag en reviderad förordning om ömsesidigt erkännande och en om marknadskontroll, det nya så kallade varupaketet. – Konsumenter ska kunna känna trygghet i att produkter de köper är säkra och företag ska kunna konkurrera på lika villkor, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.

Media no image

Myndigheten Swedac tar ledning för kvalitetslandet Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 11:50 CET

– Kvalitet är basen för vårt välstånd. I en omvärld som förändras behöver kvalitet och kvalitetssäkring utvecklas, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.

Genom satsningen Kvalitetslandet har Swedac tagit fram en plattform för att diskutera kvalitetsfrågor och framtidsutmaningar. Som Sveriges kvalitetsmyndighet är det naturligt för Swedac att ta initiativ till den här typen av satsning. Peter Strömbäck vill dock få fler aktörer att engagera sig.

– De stora trenderna som vi ser med en ökad globalisering, urbanisering, digitalisering och ett förändrat klimat skapar nya förutsättningar. Det är viktigt att se till att Sverige är ordentligt rustat för detta. En av de frågor som jag brinner extra för i detta sammanhang är behovet av att göra en gemensam kraftsamling i form av en nationell strategi för kvalitet, säger Peter Strömbäck.

Swedac hjälper ofta andra länder med att komma igång med ett organiserat kvalitetsarbete. En av de första frågorna brukar då vara om det finns en nationell kvalitetsstrategi i landet.

– Om någon skulle fråga mig samma sak om hur det ligger till i Sverige måste svaret bli nej. Det är en brist, anser jag. En nationell strategi för att säkerställa kvalitet skulle kunna leda till samlade åtgärder för att öka effektiviteten, och på så sätt underlätta för Sverige att behålla sin konkurrenskraft. Det är viktigt att Sverige även i framtiden ses som ett kvalitetsland, säger Peter Strömbäck.

Med Kvalitetslandet vill han ta ett samlat grepp om kvalitetsfrågorna och skapa medvetande om såväl dagens som morgondagens behov.

– För svenska företag och organisationer innebär det tydliga signaler om kvalitet att använda ”Made in Sweden”. Vi vill att det ska förbli så. Men det kräver att vi agerar. Vi kan inte passivt anta att vår position som kvalitetsnation ska bestå när omvärlden förändras.

Kvalitetslandet lanseras i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg. Kvalitetslandet är en samverkansplattform för aktörer som vill vara med och stärka svensk konkurrenskraft, som vill delta i samtalet kring kvalitetssäkringen av svensk välfärd och som vill forma Sveriges framtid som kvalitetsnation. Under nästa år kommer Swedac att arrangera rådslag och aktiviteter med sikte på att utveckla lösningar som gör att Sveriges konkurrenskraft stärks och att Sverige även i framtiden ses som ett kvalitetsland. 

Swedac – en myndighet för kvalitet och trygghet. Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet. Swedacs ackrediteringsmärke är därför en kvalitetsstämpel som stärker konkurrenskraften och ökar handeln. Swedac arbetar för att du ska kunna lita på att hissen är säker, att vattnet i kranen är rent och att du betalar för korrekt antal liter bensin. Swedac gör Sverige till ett tryggt och hållbart land att leva i.

Myndigheten Swedac har dragit igång en satsning för att lyfta kvalitetsfrågor i Sverige. Målet är att få till stånd en nationell strategi för kvalitet med tydliga kopplingar till internationellt kvalitetsarbete.

Läs vidare »
Oq0acs0bqklsercpahw7

Bra resultat för bensinpumpar i norr

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 09:55 CET

Bensinmackarna i Norrbotten får bra betyg. Av alla pumpar som kontrollerats var det bara två som hade kvarstående anmärkning – och det var inte för att mätarna visade fel. Det står klart efter Swedacs tillsyn av bränslemätare i 11 av länets 14 kommuner

E2wo5ci6mbbhjgkqdlyy

Skärpta regler kring radioaktivitet i dricksvatten

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 10:54 CEST

Skärpta regler kring hur man ska mäta radioaktiva ämnen i dricksvatten sätter press på svenska vattenverk. Då det ännu inte finns några ackrediterade företag i Sverige som kan utföra mätningarna måste vattenverken vända sig utomlands, vilket leder till längre transporter. Swedac efterlyser fler aktörer på den svenska marknaden.

Owwalogz8epomolwxsmz

Försäljningen av e-cigaretter blir lagreglerad

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 13:09 CEST

Den 1 juli blir försäljningen av e-cigaretter reglerad i lag. Folkhälsomyndigheten blir den tillsynsmyndighet som ska se till att produkterna följer lagstadgade krav. Swedac, som samordnar den svenska marknadskontrollen, får därmed en ny medlem i Marknadskontrollrådet.

Pivlkwbwbbvaxbupigkl

Koldioxidutsläpp inom sjöfarten granskas

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:05 CEST

Arbetet för att reglera koldioxidutsläpp inom sjöfarten tog ett kliv framåt i veckan. Det första företaget i Sverige har ackrediterats för att kunna kontrollera och intyga att fartygens utsläppsrapporter stämmer.

P7ee7qdchk3pyupb3lwk

Otillåtna bagagevågar på tre av fem flygplatser

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 13:59 CEST

Tre av fem flygplatser i Stockholmsregionen och Mellansverige har bagagevågar som inte uppfyller de krav på kontroller som ställs. Det visar en undersökning som myndigheten Swedac genomfört under våren.

Media no image

Sverige tar täten för internationellt kvalitets- och handelssamarbete

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 09:57 CEST

Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck utnämns idag till ordförande för EA, den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering. Därmed har Sverige intagit toppen i världens tre viktigaste ackrediteringsorganisationer.

Ännu en gång befäster Sverige sin roll i internationella sammanhang vad gäller kvalitetsarbete och ackreditering.

Utnämningen av Peter Strömbäck innebär att den svenska myndigheten för ackreditering och kvalitetskontroll Swedac inom loppet av ett halvår har skaffat sig tre toppositioner i världens viktigaste samarbetsorganisationer på området. I januari valdes Swedacs Peter Kronvall in i IAF;s styrelse och två månade tidigare blev stf generaldirektör för Swedac Merih Malmqvist Nilsson ny ordförande för ILAC.

EA (European cooperation for Accreditation), är en europeisk samarbetsorganisation för ackrediteringsorgan som arbetar för enhetliga internationella kvalitets- och ackrediteringssystem. Syftet är att varor och tjänster ska kunna hålla samma standard över gränserna, vilket ökar konsumenternas trygghet och stärker handeln. ILAC och IAF arbetar med samma sak på global nivå.

EU- och handelsminister Ann Linde välkomnar beskedet:

– Det är glädjande och ett bra betyg för Sverige att Swedac och Peter Strömbäck får denna nyckelposition inom europeisk ackreditering.

– EA har en central roll i det europeiska kvalitetsarbetet. Inte minst handeln inom EU underlättas genom den särskilda roll EA har i EU:s produktlagstiftning, där ackreditering används för att säkerställa att produkter uppfyller gällande krav, säger Ann Linde.

Peter Strömbäck har varit generaldirektör för Swedac sedan 2013 och har lång erfarenhet av kvalitetsarbete. Han har tidigare lett arbetsgruppen som tagit fram EA:s långsiktiga ackrediteringsstrategi.

–Den nya strategin har tagits fram för att stärka den fria rörligheten för pålitliga varor och tjänster. Det känns hedrande att nu få sjösätta och leda detta viktiga arbete, säger han.

Peter Strömbäcks utnämning sker under EA:s möte i Bled, Slovenien den 24 maj och förordnandet gäller i två år från 1 januari 2018.


För mer information kontakta:   Peter Strömbäck   08-406 83 01   peter.stromback@swedac.se

Swedac – en myndighet för kvalitet och trygghet. Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet. Swedacs ackrediteringsmärke är därför en kvalitetsstämpel som stärker konkurrenskraften och ökar handeln. Swedac arbetar för att du ska kunna lita på att hissen är säker, att vattnet i kranen är rent och att du betalar för korrekt antal liter bensin. Swedac gör Sverige till ett tryggt och hållbart land att leva i.

Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck utnämns idag till ordförande för EA, den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering. Därmed har Sverige intagit toppen i världens tre viktigaste ackrediteringsorganisationer.

Läs vidare »
Zprxcoixihvoclxi0z6v

Redovisningscentraler minskar fusket i taxibranschen

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 13:15 CEST

Från 1 maj måste samtliga taxibilar i Sverige vara kopplade till en redovisningscentral. Syftet är att få bort fusket från taxibranschen, vilket säkerställs genom att redovisningscentralerna använder utrustning som har certifierats av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Om Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

En myndighet för kvalitet och säkerhet - Vi finns för din trygghets skull

Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Vi verkar också för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Vår verksamhet är mångsidig och handlar om kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och effektivt utnyttjande av resurser. Swedac tar också fram regler för till exempel vågar, ädelmetallarbeten, färdigförpackade varor, elmätare och bensinpumpar som handlare och tillverkare ska följa.