Skip to main content

Stärkt konsumentskydd vid köp av färdigförpackade varor

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 12:23 CET

Myndigheten Swedac har tagit fram nya föreskrifter för färdigförpackade varor. Syftet är att konsumenterna ska få den mängd vara som de betalar för.

De nya reglerna innebär en skärpning av reglerna för färdigförpackade varor.

Färdigförpackade varor är alla varor som har förpackats utan att köparen är närvarande. Som förpackare och importör måste man kunna säkerställa att det är rätt mängd vara i förpackningen.

En viss undermängd i förpackningen tillåts om varan förpackats industriellt på löpande band och om det i samma parti även finns överfyllda förpackningar. Snittvärdet för partiet måste överensstämma med vad som står på förpackningen. För att klara detta måste en förpackare använda sig av statistisk stickprovsmetod.

För företag som e-märker sina förpackningar krävs redan idag att stickprovsmetoden ska vara bedömd av en oberoende part. Systemet med e-märkning är ett frivilligt EU-rättsligt system för kontroll av färdigförpackningar.

Nu ställs nya hårdare krav på den statistiska stickprovskontroll som används av förpackare som inte e-märker. Stickprovskontrollen måste vara så bra att förpackningarna klarar de tester som tillsynsmyndigheterna (Swedac, Livsmedelsverket och kommunerna) gör.

Ett stort antal företag berörs av de nya reglerna. Totalt i Sverige är det idag enbart ett 40-tal förpackare som tillämpar e-märkningssystemet.

– Syftet med de nya föreskrifterna är att stärka konsumentskyddet. Man ska som konsument vara säker på att få den mängd vara som man betalar för, säger Kari Björkqvist, tillförordnad chefsjurist på Swedac.

Företag kan även fylla förpackningar manuellt, vid småskalig produktion. Då är det inte alls tillåtet med undermängder i förpackningarna.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 3 juli 2017. Förpackare och importörer får dock under en övergångsperiod fram till 2 juli 2018 fortfarande använda sig av det gamla, nu gällande, regelverket.


För ytterligare information, kontakta:
Kari Björkqvist, tillförordnad chefsjurist
kari.bjorkqvist@swedac.se
tel 08–406 83 04

Magnus Danielsson, avdelningschef, Avdelningen för reglerad mätteknik
magnus.danielsson@swedac.se
tel 08-406 83 40

Swedac – en myndighet för kvalitet och trygghet. Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet. Swedacs ackrediteringsmärke är därför en kvalitetsstämpel som stärker konkurrenskraften och ökar handeln. Swedac arbetar för att du ska kunna lita på att hissen är säker, att vattnet i kranen är rent och att du betalar för korrekt antal liter bensin. Swedac gör Sverige till ett tryggt och hållbart land att leva i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.