Skip to main content

Sverige långt framme i EU ETS - systemet för handel med utsläppsrätter

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 07:07 CEST

Inom EU finns ett etablerat system för handel med utsläppsrätter vid namn EU ETS (EU Emissions Trading System). Systemet har i år stärkts genom gemensamma krav i Europa på att kontrollörer som verifierar utsläppsrapporter ska vara ackrediterade. I Sverige har Swedac tidigare i år ackrediterat fem certifieringsorgan som nu kan verka inom hela EU.

Stigande temperaturer spås få allvarliga konsekvenser. Enligt FNs klimatpanel IPCC är det bråttom att börja minska utsläppen av växthusgaser för att medeltemperaturen på jorden inte ska stiga mer än två grader, det så kallade tvågradersmålet.

EU och medlemsländerna arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser. En grundsten i strategin är handelssystemet för utsläppsrätter, EU ETS som finns på plats sedan 2005.

– Systemet bygger på att utsläpp ska mätas och verifieras för att ha EU ska ha kontroll över utsläppsnivåerna. Genom att EU år för år sänker utsläppstaket ska nivåerna av växthusgaser som påverkar klimatet minska, förklarar Else-Hanna Elgåsen, teknisk handläggare vid Swedacs enhet för certifiering och kontroll.

Inom EU ETS har utsläppstak för växthusgaser satts för varje år till 2020, då målet är att utsläppen ska ha reducerats med 21 procent i jämförelse med nivåerna 2005. De totala utsläppen i världen måste enligt rapporten från IPCC som släpptes 13 april minska med 40-70 procent till 2050. För att det ska bli verklighet krävs omfattande åtgärder och internationella överenskommelser.

Det världsomspännande systemet med ackreditering, som används inom många olika områden för att säkerställa kvalitet och säkerhet över gränserna, har en central funktion i EU ETS. Ackrediterade kontrollörer medverkar till att alla, från EU-kommissionen till medlemsnationer och enskilda medborgare, vet att utsläppsnivåerna hålls under satta tak. Varje år stäms företagens utsläpp av och företagen får sedan antingen köpa fler utsläppsrätter eller sälja sina outnyttjade utsläppsrätter.

Swedac var bland de första ackrediteringsorganen i Europa som godkändes av den europeiska samarbetsorganisationen EA att ackreditera kontrollörer som verifierar utsläppsrapporter. Fem svenska certifieringsorgan har i början av 2014 ackrediterats och kan nu verka inom hela EU.

– Det är en tydlig fördel att vi nu har gemensamma regler inom hela EU. Det är ett steg framåt när de som verifierar blir ackrediterade, säger Else-Hanna Elgåsen.

Företagen som har ackrediterats (enligt ISO 14065:2013 och EUs regelverk kring övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp) är Bureau Veritas Certification, Det Norske Veritas Certification, Intertek Certification, LRQA Sverige AB och SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Verksamheter som omfattas av EU ETS är industrier, förbränningsanläggningar och exempelvis flygbolag som har en verksamhet som innebär stora utsläpp av växthusgaser. Samarbetet sker inom de 28 länderna inom EU samt Island, Norge och Liechtenstein och täcker ungefär hälften av de utsläpp som görs inom EU.

Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Vi verkar också för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Vår verksamhet är mångsidig och handlar om kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och effektivt utnyttjande av resurser.
Swedac tar också fram regler för till exempel vågar, ädelmetallarbeten, färdigförpackade varor, elmätare och bensinpumpar som handlare och tillverkare ska följa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera